Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica.

 

CIGEĽ. Pamätník SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Počas SNP v horách nad obcou pôsobili partizánske jednotky, ktorým pomáhali obyvatelia obce. Obete 2.svetovej vojny pripomína pamätník SNP z roku 1966, ktorý stojí pred obecným úradom. Jeho autorom je J. Mazan.

 

CIGEĽ. Pomník pri kultúrnom dome.

 

DOLNÉ VESTENICE. Pomník.

Kultúrna pamiatka. Pomník na námestí.

 

HANDLOVÁ. Pamätník baníkom.

Pamätník baníkom sa nachádza na Hladovom námestí.

 

HANDLOVÁ. Pamätník bitky pri Handlovej.

Pamätník na bitku pri Handlovej sa nachádza pri kríži na hranici chotárov Handlovej a Novej Lehoty. Osadený bol v roku 2008.

 

HANDLOVÁ. Pamätník obetiam banských nešťastí.

Národná kultúrna pamiatka Pamätník vyhlásená v roku 2010. Pamätník obetiam banských nešťastí sa nachádza na mestskom cintoríne. V roku 2008 sa stal pietnym miestom pre región Hornej Nitry. Na pilieroch je vyrytých 444 mien baníkov, ktorí sa nikdy nevrátili z baní Handlová, Nováky a Cigeľ. Pamätník v štýle insitného umenia bol postavený v roku 1997. Upravovaný bol v rokoch 2007-2008. Jeho dominantou je reliéf z tvorby bývalého baníka, umeleckého rezbára Jána Procnera. Spoluautorom pamätníka je Ing. J. Izák. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätník s reliéfom a krížom baníckej piety.
 • Pilier s pamätnou tabuľou I. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.
 • Pilier s pamätnou tabuľou II. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.
 • Pilier s pamätnou tabuľou III. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.
 • Pilier s pamätnou tabuľou IV. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.
 • Pilier s pamätnou tabuľou V. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.
 • Pilier s pamätnou tabuľou VI. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.
 • Pilier s pamätnou tabuľou VII. Pilier baníckej kalvárie s pamätnými tabuľami.

 

HANDLOVÁ. Pamätník padlým v SNP.

Národná kultúrna pamiatka Pamätník vyhlásená v roku 1980. Autormi diela sú akademický sochár Rudolf Uher a Š. Imrich. Nachádza v mestskom parku na Námestí baníkov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Podstavec. Kamenný podstavec v štýle socialistického realizmu z roku 1959. Upravovaný bol v roku 2007.
 • Súsošie. Súsošie v štýle socialistického realizmu pamätníka SNP bolo realizované z pieskovca v roku 1959. Upravované bolo v roku 2007.

 

HANDLOVÁ. Pamätný kameň 1.písomnej zmienky o obci.

Pamätný kameň sa nachádza pri mestskom úrade na Námestí baníkov.

 

HANDLOVÁ. Pamätný kameň s reliéfom podoby plastiky nadačnej známky.

Pamätný kameň s reliéfom sa nachádza pri kostole U dobrého pastiera na Hornom konci.

 

HANDLOVÁ. Pomník obetiam vojen.

Národná kultúrna pamiatka Pomník s reliéfmi vyhlásená v roku 1963. Obe strany pamätníka boli odhalené po zriadení mestského cintorína, pričom z pôvodného umiestnenia na námestí bol preložený v roku 1956. Nachádza sa vo východnej časti cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pomník I. Pomník s reliéfmi je venovaný obetiam štrajku v roku 1918. Vytvorený bol v roku 1967. Jeho autormi sú M. Prôčka a Ján Procner.
 • Pomník II. Pomník padlým v 1.svetovej vojne tvoria figurálne zobrazené výjavy z 1.svetovej vojny na zadnej strane pomníka z roku 1923, zhotovené zo zbierok Handlovčanov v dielni Karola Horna.
 • Pomník III. Pomník na prednej strane z roku 1945 je venovaný pamiatke obetí 2.svetovej vojny. Autormi  sú Martin Prôčka a Ján Procner.

 

HANDLOVÁ. Orientačný znak.

Orientačný znak Handlová – Kunešov sa nachádza na poľnej ceste medzi Handlovou a Kunešovom. Pochádza z roku 1714.

 

HANDLOVÁ. Morovno.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Pamätník padlým v 1.svetovej vojne.

Pamätník padlým v 1.svetovej vojne stojí na cintoríne v časti Brusno. Postavený bol v roku 1930.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Pomník padlým v SNP.

Pomník padlým v SNP stojí na cintoríne v časti Chrenovec. Postavený bol v roku 1964.

 

JALOVEC. Pomník padlým.

Pomník padlým v 2.svetovej vojne stojí pri kostole.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pamätník padlým partizánom.

Pamätník padlým partizánom, ktorí v týchto miestach zahynuli. Nachádza sa v lokalite Pálenica.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pamätník partizánom.

V lese pod Drškovou v lokalite Dolnokameničianske lômy sú skalné veže, kde sa nachádzajú pozostatky troch partizánskych bunkrov a pamätník partizánom.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pomník hrdinov 1.svetovej vojny.

Pomník hrdinov 1.svetovej vojny bol odhalený 10.10.1937. Z bojov sa nevrátilo 30 mužov. Pomník stojí pri farskom kostole.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pomník hrdinov 2.svetovej vojny.

Pomník hrdinov 2.svetovej vojny stojí za obcou pri ceste a bol odhalený v roku 1975.

 

KĽAČNO. Pamätník padlým.

Pamätník padlým v 2.svetovej vojne vo Fačkovskom sedle. Na kamennom pamätníku je nápis: Na tomto mieste odpočíva 16 hrdinov – partizánov, príslušníkov 2.slovenskej partizánskej brigády, ktorí v nerovnom boji s okupantami v dňoch 20.-25.septembra 1944 obetovali svoje životy za našu slobodu. Česť ich pamiatke!

 

KĽAČNO. Pamätník SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Pamätník SNP stojí od roku 1974 na hornom konci obce oproti obchodu. Je na ňom nápis: Večná sláva padlým a umučeným hrdinom v boji za slobodu a nezávislosť našej vlasti v rokoch 1944-1945. Autormi pamätníka sú Klára Pataky a J. Vicel.

 

KĽAČNO. Pomník pri ceste nad prameňom Nitry.

Malý kamenný pomník s nápisom: Česť a sláva padlým hrdinom.

 

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Pamätník padlým na Sekaninách.

Pamätník padlým sa nachádza v lokalite Sekaniny.

 

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Pamätník padlým v obci.

Pamätník padlým v 1. a 2.svetovej vojne stojí od roku 1946 v obci.

 

MALÁ ČAUSA. Pomník padlým v SNP z roku 1972.

Pomník padlým v SNP stojí od roku 1972 na námestí v strede obce.

 

MALÁ ČAUSA. Pomník padlým v SNP z roku 1978.

Pomník padlým v SNP stojí od roku 1978 na cintoríne.

 

MALINOVÁ. Pomník padlým hrdinom v SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým hrdinom v SNP bol postavený v roku 1954. Autorom je akademický sochár Vojtech Ihriský. Od roku 2012 je na ňom pamätná tabuľa venovaná obetiam 2.svetovej vojny. Pomník stojí v strede obce.

 

NEVIDZANY. Pomník padlým v SNP.

Pomník padlých v SNP.

 

NITRIANSKE RUDNO. Pamätník F. Madvu.

Pomník Fraňa Madvu s pamätnou tabuľou z roku 1925 venovaný pamiatke kňaza, lekára, národovca a liečiteľa Fraňa Madvu /14.9.1786-20.8.1852/, ktorý v obci pôsobil v rokoch 1822-1850. Pomník stojí v areáli kostola.

 

NITRICA. Pomník Ernyeiovcov.

V strede cintorína je pomník Ernyeiovcov. Jozef Ernyei /21.9.1874-1.10.1945/, bol významný vedec, lekárnik, prírodovedec, botanik, žurnalista, divadelník, etnograf, filológ, lingvista, slavista, historik, numizmatik a publicista odborných prác.

 

NITRICA. Kaplnka na počesť padlých v Dvorníkoch nad Nitricou.

Na počesť padlých v 1. a 2.svetovej vojne bola postavená v Dvorníkoch nad Nitricou ako pomník veľká kaplnka s tabuľami obetí. Z obce Dvorníky nad Nitricou padlo v 1.svetovej vojne 19 občanov a v 2.svetovej vojne 4 občania.

 

NITRICA. Kaplnka na počesť padlých v Račiciach.

Na počesť padlých v 1. a 2.svetovej vojne bola postavená v Račiciach ako pomník veľká kaplnka s tabuľami obetí. Z obce Račice padlo v 1.svetovej vojne 12 občanov obce a v 2.svetovej vojne 5 občanov.

 

NOVÁKY. Majer.

 

NOVÁKY. Pamätník SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Pamätník SNP z rokov 1960-1964 stojí pred mestským úradom na Námestí SNP. Autorom je T. Kavecký.

 

OSLANY. Pomník SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Pomník padlým v SNP bol postavený v roku 1964. Stojí v strede Námestia slobody. Jeho autorom je J. Mazan.

 

PODHRADIE. Pomník obetiam dvoch svetových vojen na cintoríne.

Počas SNP bolo okolie obce operačným priestorom Hornonitrianskej partizánskej brigády, oddielu Vtáčnik a oddielu Ponomarenka, z brigády Jána Nálepku. Na počesť padlých v 1. a 2.svetovej vojne bol v roku 1969 postavený na miestnom cintoríne pamätník sovietskym partizánom.

 

PODHRADIE. Pomník obetiam dvoch svetových vojen v obci.

Počas SNP bolo okolie obce operačným priestorom Hornonitrianskej partizánskej brigády, oddielu Vtáčnik a oddielu Ponomarenka, z brigády Jána Nálepku. Na počesť padlých v 1. a 2.svetovej vojne bol v roku 1953 postavený v strede obce pamätník sovietskym partizánom.

 

PRIEVIDZA. Pomník padlým v SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v SNP z roku 1948 stojí na Námestí slobody. Na počesť bojovníkov a obetí 2.svetovej vojny ho vytvorili autori architekt Štefan Lukačovič, akademický sochár Rudolf Pribiš a Kramár.

 

PRIEVIDZA. Pamätník padlým v 1. a 2.svetovej vojne.

Stojí pred budovou Okresného zdravotného ústavu. Pamätník padlým v 1. a 2.svetovej vojne, pôvodne pamätník „Nedáme sa!“ z roku 1937. Od roku 1939 mala byť na podstavci busta M. R. Štefánika. Aj napriek začatým stavebným prácam nebola inštalovaná.

 

VALASKÁ BELÁ. Pamätník obetiam 2.svetovej vojny.

7.11.1944 fašisti zohnali všetkých belianskych Cigánov, ktorí obývali časť Nová Pešť. Ich chaty roztrieskali granátmi a potom 13 Cigánov vyviedli za dedinu do Škrípova, asi 500m od ústredia obce, kde ich postavili do kruhu a skolili guľometom. Ranených dobili kolbami. Boli medzi nimi i deti, aj maličké nemluvňa. Na počesť obetí masovej popravy bol na mieste postavený pamätník obetiam 2.svetovej vojny. V auguste 2010 prebehla jeho rekonštrukcia.

 

VALASKÁ BELÁ. Pod Skalou.

 

VALASKÁ BELÁ. Šrámkovci 1.

 

VALASKÁ BELÁ. Šrámkovci 2.

 

ZEMIANSKE KOSTOĽANY. Pomník so sochou SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Monumentálny pomník obetiam SNP so sochou z roku 1964 stojí na Námestí 4.apríla v strede obce pri ceste. Počas SNP v okolí obce prebiehali ťažké obranné boje. Jeho autorom je F. Bollo.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist