Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamiatkové územia v okrese Banská Bystrica

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA

Historické jadro mesta bolo 18.5.1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 108/2004 z 10.2.2004 s účinnosťou od 1.3.2004 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok. Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkovej rezervácie s jej historickou a urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 43,5ha. V roku 2015 sa v pamiatkovej rezervácii nachádzalo 200 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA ŠPANIA DOLINA

Územie obce bolo 10.1.1979 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Nariadením 188/2011 z 8.6.2011 účinným od 1.7.2011 boli aktualizované jej hranice. Mnohé domy sú využívané ako rekreačné chalupy. V roku 2015 sa v pamiatkovej rezervácii nachádzalo 83 kultúrnych pamiatok.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist