Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamiatkové územia v okrese Levoča

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA LEVOČA

Územie celého historického jadra mesta bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok. Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkovej rezervácie s jej historickou a urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby s množstvom pamiatok vysokej úrovne. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 60,71ha. Rozsiahle stredoveké námestie (vyše 4ha) obklopuje viac ako 60 meštianskych a patricijských domov s množstvom gotických a renesančných prvkov. Námestie má pravidelne riešený pôdorys s priestranným námestím a je obohnané gotickými hradbami. Niektoré majú arkádové podlubia, sú prejazdové, dvoj alebo trojkrídlové (obytná a obchodná časť, výrobná a hospodárska časť) s pavlačami nesenými kamennými krakorcami, s bohatou maliarskou a architektonickou výzdobou. Niektoré domy sú ukončené vysokou sedlovou strechou so štítom a podlomenicou alebo renesančnou atikou. Postavené boli v 14.storočí a upravované a rozširované v 15.-19.storočí. Po požiari v 14.storočí sa domy prebudovali, rozširovali, vytvárajúc súvislú uličnú zástavbu. Požiar v 16.storočí urýchlil renesančnú prestavbu, ktorá je charakteristická pre terajší vzhľad mesta. Mestské hradby so zachovanými dvomi vstupnými bránami, vežami a baštami. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 339 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SPIŠSKÁ KAPITULA

Časť územia mesta Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, bola v rozsahu hradieb 11.6.1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok. Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkovej rezervácie s jej historickou a urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 8,79ha. Mestečko Spišská Kapitula má osobitý charakter. Tvorí ho po roku 1587 opevnený priestor okolo katedrály postavenej na najvyššom mieste, blízko stojaci biskupský palác, kláštor. Celý komplex je obohnaný široko koncipovaným opevnením s baštami, strážnym domom a hornou a dolnou bránou z rokov 1662-1665. Architektonicky cenné námestie s meštianskymi domami s gotickým jadrom zo 14. a 15.storočia. Ďalšie budovy renesančné a barokové, neskôr prestavané a slohovo pozmenené. Kanonické domy nazývané kanónie, pôvodne gotické, renesančne upravené, v 18.storočí barokizované, objekty so samostatným dvorom a záhradou, oddelené od ostatných medziparcelovým pevnostným múrom. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 24 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ ZÓNA NIŽNÉ REPAŠE

Územie obce bolo 30.11.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.

 

PAMIATKOVÁ ZÓNA SPIŠSKÉ PODHRADIE

Územie mesta bolo 10.2.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. Renesančné a barokové domy so starším stredovekým jadrom, upravované v 19.storočí.

 

PAMIATKOVÁ ZÓNA TORYSKY

Územie obce bolo 30.11.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist