Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamiatkové územia v okrese Nitra

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA NITRA

Územie Horného Mesta v časti Staré Mesto bolo 21.1.1981 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Horné mesto tvorí samostatný urbanistický celok meštianskych domov, kanónií a mestských cirkevných palácov okolo trojuholníkového námestia. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 8,19ha. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 23 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – STARÉ MESTO

Územie Dolného Mesta v časti Staré Mesto bolo 15.9.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist