Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamiatkové územia v okrese Pezinok

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SVÄTÝ JUR

Historické jadro mesta bolo Nariadením 479/1990 z 23.5.1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Účelom vyhlásenia je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných, národopisných a kultúrno-spoločenských hodnôt historických častí mesta. Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, verejná zeleň, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky a iné objekty dotvárajúce územie rezervácie. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 26 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ ZÓNA MODRA

Územie mesta bolo 1.12.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist