Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamiatkové územia v okrese Poprad

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SPIŠSKÁ SOBOTA

Historické jadro mestskej časti Spišská Sobota bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok. Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkovej rezervácie s jej historickou a urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 13,8ha. Historické jadro predstavuje jeden z najlepšie zachovaných urbanistických celkov na Slovensku. Okolo námestia sa zachovali renesančné a barokové meštianske domy z 15.-18.storočia s neskoršími úpravami, niektoré s typickými sedlovými štítovými strechami s podlomenicami s výrazným previsom. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 89 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA ŽDIAR

Územie obce bolo 14.9.1977 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 183 kultúrnych pamiatok.

 

PAMIATKOVÁ ZÓNA VYSOKÉ TATRY – TATRANSKÁ LOMNICA

Územie časti Tatranská Lomnica bolo 1.6.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu špeciálneho typu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist