Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Parky v okrese Galanta

ABRAHÁM

Historický park tvorí súčasť lesného komplexu so zachovanými cennými i cudzokrajnými stromami, kríkmi a v podraste s bohatou flórou bylinných druhov. Najpočetnejšie sú zastúpené listnaté dreviny, z ktorých prevláda dub letný, lipa malolistá a veľkolistá, javory. Dendrologickou zvláštnosťou je hrab obyčajný mimoriadnych rozmerov. Park vznikol v 19.storočí pretvorením z lužného lesa ako súčasť okolia kaštieľa. Priamo prechádza do lesného komplexu Časlov. Predstavuje objekt veľkej biologickej, dendrologickej, architektonickej a historickej hodnoty. CHA Abrahámsky park.

 

DOLNÁ STREDA

Na Kostolnom námestí sa rozprestiera nádherný park, v ktorom sa nachádza aj „storočná lipa“ a artézska studňa.

 

GALANTA

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Pri Esterháziovskom, tzv. Mladšom kaštieli, sa nachádza park s historickou zeleňou, exotickými drevinami a majestátnymi exemplári dubov z 2.polovice 19.storočia. CHA Galantský park. Nachádza sa na Hlavnej ulici.

 

KOŠÚTY. Park pri ihrisku.

Historický park s niektorými zachovanými exemplármi stromov z pôvodnej výsadby. Z dovezených druhov tu rastie jedinec platana javorolistého, z domácich druhov lipa malolistá. Park je vhodným zázemím pre športový areál a poskytuje možnosti pre krátkodobú rekreáciu občanov a výchovné využitie. Vznik parku pravdepodobne súvisí s výstavbou blízkej kúrie v 2.polovici 19.storočia. CHA Park pri ihrisku..

 

KOŠÚTY. Park v obci.

Historický park z 19.storočia s pôvodnými stromovými a krovinnými domácimi drevinami (javor poľný a jaseňolistý, brest hrabolistý, orgován obyčajný a iné). Z hodnotných drevín vysokého veku vyniká jedinec brestu hrabolistého s obvodom kmeňa 470cm. Park má v obci lokalizovanej v poľnohospodárskej krajine veľký environmentálny význam. Má značnú mikroklimatickú, dendrologickú, biologickú ahistorickú hodnotu. Tvorí rekreačné zázemie pre obec a blízky domov dôchodcov. CHA Košútsky park.

 

SEREĎ

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1979. Okolo Kaštieľa sa rozprestiera rozsiahly prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1950-1960. CHA Seredský park. Nachádza sa na Námestí slobody.

 

SLÁDKOVIČOVO

Historický park so starými exemplármi drevín. Najstarší strom je lipa veľkolistá, platan javorolistý a ďalšie cudzokrajné dreviny. Je to významný prvok mestskej zelene, nachádza sa pri kaštieli. CHA Sládkovičovský park.

 

ŠALGOČKA

Pamiatkový objekt NKP Kúria a park vyhlásený v roku 1979. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia sa nachádza južne a juhozápadne od zemianskej Kúrie. Park s nepravidelným pôdorysom bol upravovaný po roku 1945. CHA Šalgočiansky park.

 

TOMÁŠIKOVO

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Pri kaštieli sa rozprestiera prírodno-krajinársky anglický park z 18.storočia s historickou zeleňou, v ktorom rastie niekoľko významných platanov a listnaté stromy. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 20.storočí. V areáli sa okrem Kaštieľa nachádza Sýpka. CHA Tomášikovský park.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist