Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Parky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pochádza z 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa okolo neskorobarokového Kaštieľa z rokov 1750-1770, ktorý stojí v strede miestnej časti Malé Bierovce.

 

MELČICE-LIESKOVÉ

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1976. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pochádza z 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1998. Má severojužnú dispozíciu. Rozprestiera sa okolo klasicistického Kaštieľa z polovice 17.storočia, ktorý stojí v časti Zemianske Lieskové pri hlavnej ceste.

 

TRENČIANSKE  TEPLICE

Pamiatkový objekt NKP Kúpele a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky kúpeľný park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má východno-západnú dispozíciu. Pramenný dvor sa nachádza v strede mesta. Vznik parku je datovaný približne do roku 1725, bol založený rodinou Ilešházi. Rozvoju budovania novej zelene napomohlo potvrdenie ochranného patentu pre kúpele a prostredie v roku 1790 cisárom Jozefom II. Okolo roku 1820 je park popisovaný ako najkrajší európsky park. Do roku 1872 sa park rozprestieral iba po dnešnú Kúpeľnú dvoranu. V roku 1873 riaditeľstvo kúpeľov odkúpilo pozemky za dvoranou až po miestnu časť Baračka od roľníkov. V tomto čase sa začína s tvorbou nového anglického parku. Pribudli nové budovy a záhradníci začali s výsadbou mnohých cudzokrajných drevín (platany, ľaliovníky, ginká, tisovec na ostrove). Park sa postupne rozširoval až na dnešných 18ha. K parku patrili aj lesy s pohodlnými lesnými cestičkami až na okolité vrchy. Jazierko, pri ktorom otvorili kúpalisko s plavárňou vzniklo 15.6.1873 a dodnes slúži na člnkovanie. K parku patrí aj budova Kúpeľnej dvorany. Od jej otvorenia v roku 1892 sa v nej konali plesy, večierky a zábavy. Počas vojny bol „Kursalón“ využívaný ako poľná nemocnica. Po požiari bola budova prestavaná. V roku 2017 bol areál pamiatkového objektu rozšírený. Park sa rozprestiera okolo Kúpeľného domu, kaštieľa.

 

TRENČÍN. Brezina.

Prírodno-krajinársky lesopark Brezina.

 

TRENČÍN. Sadovnícka úprava.

Pamiatkový objekt NKP Detský domov s areálom vyhlásený v roku 2017. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava areálu s historickou zeleňou z obdobia po roku 1973. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v areáli Detského mestečka Zlatovce v lokalite Hanzlíková na ulici Na Dolinách na pravom brehu Váhu, severozápadne od cintorína.

 

TRENČÍN. Záblatie.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pochádza zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má juhovýchodno-severozápadnú dispozíciu a nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa okolo renesančného Kaštieľa z 2.štvrtiny 17.storočia. Pri vstupe do parku stojí Ľudový dom.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist