Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Partizánske

POLOHA.

Mesto leží v severovýchodnej časti okresu na sútoku Nitry a Nitrice.

HISTÓRIA.

Mesto ako obec vzniklo na území stredovekej zemianskej osady Šimonovany, písomne doloženej z roku 1260 ako Symoni (ďalšie názvy: 1773 Sminowany, 1786 Ssimnowany, 1808 Ssimoňovany, 1920 Šimunovanym Šimoňany, 1927 Šimonovany, 1948 Baťovany, 1949 Partizánske). Už v 2.polovici 12.storočia si v Šimonovanoch predkovia rodu Simonyiovcov postavili obytnú vežu a obec sa stala jedným zo sídelných majetkov rodu. V roku 1260 je obec písomne doložená, keď sa spomína cesta vedúca okolo nej. V roku 1324 patrila tunajším zemanom Simonyiovcom. V rokoch 1332-1337 je doložený farský Kostol Panny Márie. Začiatkom 15.storočia bola obec vyvinutým sídlom. Stála tu opevnená kúria, hrádok i farský kostol. V rokoch 1681-1734 tu bolo artikulárne miesto evanjelickej cirkvi. V roku 1436 mala obec 11 port, v roku 1601 mala mlyn a 38 domov, z toho 10 šľachtických, v roku 1715 mala 10 daňovníkov a troch remeselníkov, v roku 1828 mala 74 domov a 500 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 1.polovici 17.storočia získali majetkové podiely v obci Fánčiovci a Daniel Révai. V priebehu 19.storočia sa začala majetkovo vzmáhať rodina Salzbergerovcov, ktorá sa už začiatkom 20.storočia stala najbohatším vlastníkom v Šimonovanoch. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali na veľkostatku E. Salzbergera, kde bol liehovar. Rok 1938 je medzníkom v dejinách obce. V roku 1938 firma Baťa odkúpila veľkostatok. V rokoch 1938-1939 tu priemyselník Tomáš Baťa vybudoval závod na výrobu obuvi a nové sídliská. Mestečko, ako súčasť obce Šimonovany, dostalo názov Baťovany. V roku 1948 sa obce Šimonovany a Baťovany spojili pod jeden názov Baťovany, ktorým bol priznaný štatút mesta. V roku 1949 bolo mesto ako výraz uznania za účasť obyvateľov v SNP a na pamiatku bojov partizánov s okupantmi počas SNP premenované na Partizánske. V roku 1966 postihli mesto tri živelné pohromy, dva požiare a veľká povodeň. V roku 1976 boli k mestu pričlenené obce Veľké a Malé Bielice, Brodzany a Návojovce. Brodzany sa v roku 1993 osamostatnili. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v priemysle. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Partizánskemu potvrdený štatút mesta.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia v strednom paleolite (250.000 p. n.l. – 35.000 p. n.l.).

Odkryté sídlisko z okruhu kultúry so západnou lineárnou keramikou mladej kamennej doby (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

Popolnicové pohrebisko z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia doba bronzová) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. V časti Veľké Bielice hradisko lužickej kultúry.

Slovanské pohrebisko z veľkomoravského obdobia (833 – 907).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Malé Bielice, Vodný hrad Šimonovany.

Kostoly: Božieho srdca Ježišovho, Svätého Tomáša, Bošany, Malé Bielice, Návojovce, Veľké Bielice.

Kaplnky: Návojovce, Božia muka Šimonovany, Veľké Bielice.

Pamätný dom revolučný národný výbor.

Ostatné stavby: Fontána, Poschodová veža Malé Bielice.

Hornonitrianska hvezdáreň Malé Bielice.

Pamätníky: Pomník popravy partizánov, Pamätné miesto vyzbrojovania, Pomník SNP, Pomník padlým v SNP Malé Bielice, Pomník 1.svetovej vojny Veľké Bielice.

Pamätné tabule: Revolučný národný výbor, R. Jašík, Na začiatky výstavby kostola.

Socha T. Baťu.

Príroda.

Farárova dolina.

Bielické bahná.

Rieky Nitra, Nitrica.

Kúpele Malé Bielice.

Vodná nádrž Báger.

Vodná plocha Žabokreky nad Nitrou.

Park.

Chránený strom Veľkouherská lipa.

Turistika.

Cyklotrasy /019,2309,8321/.

Turistický chodník /8141/.

MESTSKÉ ČASTI.

 

Malé Bielice

Obec vznikla rozdelením pôvodnej obce. Prvýkrát sa spomína v roku 1078. V roku 1271 sa obec spomína v darovacej listine Ladislava I. ako Beluch. Vtedy ju daroval nitrianskemu biskupovi. Od roku 1386 patrila Forgáchovcom z Jelenca, od roku 1397 panstvu Topoľčany, neskôr rôznym rodom. V roku 1700 obec patrila Medňanským a po nich Rudnaiovcom.

Návojovce

Prvá písomná zmienka je z roku 1324, kedy sa obec spomína ako Navoy. Obec patrila Simonyiovcom, neskôr Majténiovcom. Od roku 1867 postupne všetky majetky skúpil Nathan Salzberger.

Partizánske

Veľké Bielice

Jadro obce pochádza z rokov 1078-1095. V roku 1260 sa spomína ako Belecz v susedstve Návojoviec. Obec sa spomína v roku 1271 ako Beluk utraque, vtedy patrila nitrianskemu biskupovi. Patrila panstvu Topoľčany, od roku 1579 Forgáchovcom z panstva Jelenec a od 17.storočia viacerým zemanom /Medňanskí, Kvaššayovci/. V roku 1763 obec poškodilo zemetrasenie. Súčasťou mesta sú od roku 1976.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist