Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Partizánske

 

POLOHA.

Mesto leží v severovýchodnej časti okresu na sútoku Nitry a Nitrice.

 

HISTÓRIA.

Mesto ako obec vzniklo na území stredovekej zemianskej osady Šimonovany, písomne doloženej z roku 1260. Už v 2.polovici 12.storočia si v Šimonovanoch predkovia rodu Simonyiovcov postavili obytnú vežu a obec sa stala jedným zo sídelných majetkov rodu. Začiatkom 15.storočia bola obec vyvinutým sídlom. Stála tu opevnená kúria, hrádok i farský kostol. V 1.polovici 17.storočia získali majetkové podiely v obci Fánčiovci a Daniel Révay. V priebehu 19.storočia sa začala majetkovo vzmáhať rodina Salzbergerovcov, ktorá sa už začiatkom 20.storočia stala najbohatším vlastníkom v Šimonovanoch. Rok 1938 je medzníkom v dejinách obce. V rokoch 1938-1939 tu priemyselník Tomáš Baťa vybudoval závod na výrobu obuvi a nové sídliská. Mestečko, ako súčasť obce Šimonovany, dostalo názov Baťovany. V roku 1948 sa obce Šimonovany a Baťovany spojili pod jeden názov Baťovany, ktorým bol priznaný štatút mesta. V roku 1949 bolo mesto ako výraz uznania za účasť obyvateľov v SNP a na pamiatku bojov partizánov s okupantmi počas SNP premenované na Partizánske. V roku 1966 postihli mesto tri živelné pohromy, dva požiare a veľká povodeň. V roku 1976 boli k mestu pričlenené obce Veľké a Malé Bielice, Brodzany a Návojovce. Brodzany sa v roku 1993 osamostatnili. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Partizánskemu potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia v strednom paleolite.

Odkryté sídlisko volútovej kultúry z neolitu.

Pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej.

Hradisko lužickej kultúry v časti Veľké Bielice.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Malé Bielice, Vodný hrad Šimonovany.

Kostoly: Božieho srdca Ježišovho, Svätého Tomáša, Bošany, Malé Bielice, Návojovce, Veľké Bielice.

Kaplnky: Návojovce, Božia muka Šimonovany, Veľké Bielice.

Pamätný dom revolučný národný výbor.

Ostatné stavby: Fontána, Poschodová veža Malé Bielice.

Hornonitrianska hvezdáreň Malé Bielice.

Pamätníky: Pomník popravy partizánov, Pamätné miesto vyzbrojovania, Pomník SNP, Pomník padlým v SNP Malé Bielice, Pomník 1.svetovej vojny Veľké Bielice.

Pamätné tabule: Revolučný národný výbor, R. Jašík, Na začiatky výstavby kostola.

Socha T. Baťu.

 

Príroda.

Farárova dolina.

Bielické bahná.

Rieky Nitra, Nitrica.

Kúpele Malé Bielice.

Vodná nádrž Báger.

Vodná plocha Žabokreky nad Nitrou.

Park.

Chránený strom Veľkouherská lipa.

 

Turistika.

Cyklotrasy /019,2309,8321/.

Turistický chodník /8141/.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Malé Bielice

Obec vznikla rozdelením pôvodnej obce. Prvýkrát sa spomína v roku 1078. V roku 1271 sa obec spomína v darovacej listine Ladislava I. ako Beluch. Vtedy ju daroval nitrianskemu biskupovi. Od roku 1386 patrila Forgáchovcom z Jelenca, od roku 1397 panstvu Topoľčany, neskôr rôznym rodom. V roku 1700 obec patrila Medňanským a po nich Rudnaiovcom.

Návojovce

Prvá písomná zmienka je z roku 1324, kedy sa obec spomína ako Navoy. Obec patrila Simonyiovcom, neskôr Majténiovcom. Od roku 1867 postupne všetky majetky skúpil Nathan Salzberger.

Partizánske

Veľké Bielice

Jadro obce pochádza z rokov 1078-1095. V roku 1260 sa spomína ako Belecz v susedstve Návojoviec. Obec sa spomína v roku 1271 ako Beluk utraque, vtedy patrila nitrianskemu biskupovi. Patrila panstvu Topoľčany, od roku 1579 Forgáchovcom z panstva Jelenec a od 17.storočia viacerým zemanom /Medňanskí, Kvaššayovci/. V roku 1763 obec poškodilo zemetrasenie. Súčasťou mesta sú od roku 1976.

TOPlist