Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pezinok

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka je z roku 1208 dokedy patrila Bratislavskému hradu. Neskôr patrila nitrianskemu županovi, potom pezinským a svätojurským grófom. Od 2.polovice 13.storočia je doložené vinohradníctvo a zakladanie viníc. V tom období bola oblasť obce osídlená prvou vlnou nemeckých vinohradníkov a remeselníkov. Druhá vlna nasledovala v 15.-16.storočí. V roku 1376 obec získava prvé mestské výsady a to právo trhu. Mestské výsady získava v rokoch 1466 a 1615. V roku 1643 bolo mesto opevnené, zvyšky hradieb sa zachovali dodnes. V roku 1647 udelil Pezinku kráľ Ferdinand III. štatút slobodného kráľovského mesta. V 14.-19.storočí sa rozvíja baníctvo, ťažba zlata, neskôr pyritu a antimónu. Od 2.polovice 19.storočia sa rozvíja priemysel. V roku 1870 mesto dosiahlo titul municípia, čo ho stavalo na úroveň župy. V roku 1944 je v meste zajatecký tábor spojeneckých letcov. V rokoch 1945-1946 prebehol odsun Nemcov. Pezinok je typické vinohradnícke mesto. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Pezinku potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nad Pinelovou nemocnicou bol v roku 2002 archeologicky preskúmaný nedokončený drevozemný hrádok, respektíve veža, ktorý bol na základe keramického materiálu zaradený na začiatok 14.storočia a sa najväčšou pravdepodobnosťou súvisel s bojmi o zlaté bane medzi baníkmi z dediny Myr s grófmi zo Svätého Jura a Pezinka v roku 1339. Po tom, čo v lete toho istého roku kráľovská komisia prisúdila celú zlatonosnú oblasť grófom zo Svätého Jura a Pezinka existencia strážnej veže stratila svoj význam. Je zaujímavé, že v tesnej blízkosti lokality, v údolíčku zvanom Kráľovská cesta bol na jeseň v roku 2004 objavený depot strieborných viedenských fenigov Přemysla Otakara II.. Nález však pravdepodobne súvisí s cestou ku kráľovským baniam na Slnečnom údolí, kde by mala ležať aj dedina Myr.

Na rázcestí cesty na Babu a cesty na Rybníček, kadiaľ pôvodne viedla aj stará cesta cez sedlo Javorina na Záhorie, boli v júni 2002 objavené zvyšky stredovekej fortifikácie. Na jeseň roku 2003 tu prebehla prvá fáza archeologického výskumu, ktorá zistila, že hrádok zanikol bojom v 2.polovici 13.storočia. Neskôr bola minimálne jedna jeho časť (veľká časť plochy hrádku je zničená kameňolomom) obnovená v 15.storočí, pravdepodobne s rastúcim husitským a bratríckym nebezpečenstvom. V roku 2005 prebehla druhá fáza výskumu.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Myslenice

Obec sa spomína v roku 1390. Od roku 1715 je zemepanským mestečkom.

 

Pezinok

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist