Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Podolie

POLOHA.

Obec leží v Podunajskej pahorkatine, pri južnej hranici okresu.

 

HISTÓRIA.

Obec, fara a kostol sa spomínajú v roku 1332, obec ako Lessak, Lesate. V roku 1393 sa obec spomína ako Lessethe, v roku 1392 bola vo vlastníctve Štibora a panstva Čachtice (ďalšie názvy: 1691 Leszete a. n. Podola, 1786 Podolia, 1920 Podolie). Neskôr patrila rodinám Orzsághovcov, Nádasdyovcov, od roku 1695 patrila obec Erdödyovcom. V rokoch 1792 a 1832 obec vyhorela. Od roku 1855 tu mal majetok Breuner. V roku 1715 mala obec vinice, 35 poddanských a 13 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 98 rodín, v roku 1787 mala 116 domov, v roku 1828 mala 174 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Začiatkom 20.storočia sa zaoberali aj zhotovovaním ľudových vyšívaných kožuchov a ženských i mužských krojov, vyšívaním a paličkovaním čipky. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Starej Turej, vo Vrbovom, v Novom Meste nad Váhom a Ostrave. Súčasťou obce je aj pôvodne samostatná obec Korytné. Spomína sa v roku 1392 ako Korythna (ďalšie názvy: 1786 Koritno, 1920 Korytné). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala vinice, 15 poddanských a 15 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 83 rodín, v roku 1787 mala 78 domov, v roku 1828 mala 127 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. K Podoliu bola obec pripojená v roku 1957.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V lokalite Dlhé diely nálezy 20-30 sídliskových objektov z kamennej doby (2,6 milióna p. n.l. – 2.000 p. n.l.) objavených v roku 1958.

V lokalite Španiva nálezy z mladého neolitu (4.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. z okruhu lengyelskej kultúry. Nálezy črepov kónických misiek, dvojkónických nádob a putní.

V lokalite Horné Brežné bolo odhalené opevnené sídlisko bošáckej skupiny z mladej medenej doby (mladý eneolit) z obdobia 2.900 p. n.l. – 2.300 p. n.l. Nálezy keramiky, džbánkov a misiek.

Nálezy z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.), žiarové pohrebisko z okruhu lužickej kultúry. Z toho istého obdobia v lokalite Korytné pohrebisko lužickej kultúry.

V lokalite Podoreší nálezy zo železnej doby (700 p. n.l. – 0). Črepy z hrncovitých nádob, železné šidlo, kamenný brúsik.

Z rímskej doby (0 – 380) nálezy z neznámej lokality. Nález žiarového germánskeho hrobu a z neho hrncovitá nádoba s bronzovou sponou, ihla, okutie pošvy meča, 2 železné spony, prachy a pinzety.

Slovanské sídlisko z 9. – 10.storočia v lokalite Korytné. Nález torza hradištnej nádoby zdobenej viacnásobnou vlnovkou pred rokom 1931.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Kaplnky: Božia muka, Kaplnka na cintoríne, Panny Márie Immaculaty, Sedmebolestnej Panny Márie, Svätého Jána Nepomuckého.

Zvonice: Z 19.storočia, Z 20.storočia.

Budova fary.

Expozícia Matúšovo kráľovstvo.

Pamätníky: 1. a 2.svetová vojna, 1. a 2.svetová vojna v Korytnom.

Pamätná tabuľa na budove fary.

Sochy: Najsvätejšej Trojice, Svätý Florián, Svätý Urban, Trojičný stĺp.

Príroda.

PP Brehové porasty Dubovej.

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist