Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Podunajské Biskupice

POLOHA.

Mestská časť leží v juhovýchodnej časti okresu na Žitnom ostrove.

 

HISTÓRIA.

Stredoveká obec tu stála už v 11.storočí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1221. Ako obec je prvýkrát doložená v roku 1254. Bola poddanskou obcou ostrihomského arcibiskupstva, o čom svedčí aj názov sídla, ktoré tu malo kaštieľ a majere. V 15.storočí sa obec stala mestečkom s právom usporadúvať trhy. V dobe tureckých vpádov a protihabsburských povstaní mestečko utrpelo veľa škôd. Od 1.štvrtiny 18.storočia sa mohlo pokojne rozvíjať, pričom hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo vzhľadom na veľmi úrodný chotár. Obyvateľstvo tvorili Maďari, súvisle obývajúci takmer celý Žitný ostrov. Prevažne maďarský charakter si obec udržala až do 20.storočia. Po viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa stala súčasťou horthyovského Maďarska. Preto jej obyvateľstvo utrpelo vyššie vojnové straty ako v okolitých obciach, ktoré zostali súčasťou Slovenska. Po vojne bola časť Maďarov vysťahovaná a zvyšok stratil až do roku 1948 občianske práva. Vďaka susedstvu Bratislavy sa po 2.svetovej vojne obec rýchlo rozvíjala. Svoj poľnohospodársky charakter stratila a väčšina obyvateľstva sa zamestnala v bratislavských priemyselných podnikoch. Najmä vybudovanie petrochemického podniku Slovnaft na sklonku 50.rokov 20.storočia prispelo k demografickému rastu obce. V roku 1972 boli Podunajské Biskupice pripojené k Bratislave. Krátko nato sa tu začali budovať rozsiahle panelové sídliská, čo prispelo k vzrastu obyvateľstva.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Územie bolo osídlené už v dobe rímskej. V katastri obce sa našiel rímsky mýľník. V priestore terajšieho Slovnaftu bolo objavené slovanské kostrové pohrebisko z doby veľkomoravskej a pri mŕtvom ramene Dunaja slovanské sídlisko z doby poveľkomoravskej.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTÁ, OBCE A MESTSKÉ ČASTI V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTSKEJ ČASTI.

 

Okres Senec: Most pri Bratislave, Rovinka.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist