Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Potvorice

POLOHA.

Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je v listine kráľa Bela IV. z roku 1263, kedy daroval majetky benediktínom. Spomína sa ako Potworich (Pothowarich, Pothoworich, Potuorch)a bola kráľovským majetkom. Neskôr, pre spory Bela IV. a jeho syna Štefana, daroval Štefan územie vojvodovi Vavrincovi, sriemskemu bánovi. Tieto spory sa ťahali dlho, až do roku 1365, kedy kráľ Ľudovít Veľký potvrdil majetok Vavrincovi. Ďalšie názvy: 1348 Pathwaricz, 1773 Potworicze, 1920 Patvarovce, 1927 Potvorice. Neskôr obec patrila viacerým zemepánom ako Matúš Čák Trenčiansky a jeho nástupcom, Ruttkayovcom, Bársonyovcom, Csákyovcom, Jeszenszkým a iným. V roku 1715 mala obec 2 mlyny, 25 poddanských a 11 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 58 rodín, v roku 1787 mala 47 domov, v roku 1828 mala 46 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19.storočí a v 1.polovici 20.storočia bola rozšírená výroba paličkovaných konopných a cvernových čipiek (z roku 1894 pochádza čipkársky vzorník Bety Kúničky). V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Novom Meste nad Váhom.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nález z roku 1961 skupina žiarových hrobov z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. Nálezy 11 ručne formovaných nezdobených popolníc so zvyškami ľudských kostier. Našli sa aj amfora, torzo menšej amforky, črepy kónickej šálky, črepy misy a bronzová ihlica. V roku 1985 a 1986 sa našli dve popolnice z okruhu lužickej kultúry s amforovitými vázami z toho istého obdobia.

Žiarové pohrebisko z včasnoslovanského obdobia (500 – 675) z 5. – 6.storočia s keramikou pražského typu (najstaršie známe na Slovensku).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Zvonica.

Príroda.

Váh.

Čachtický kanál.

Vážsky kanál.

Turistika.

Cyklotrasa /002/.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist