Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Považany

POLOHA.

Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na pravom brehu Váhu, južne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Mošovce nad Váhom, Kríž nad Váhom a Vieska. V roku 1960 sa volala Nové Mošovce, v roku 1961 Považany. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a časť v priemysle v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a v Piešťanoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Rodný dom A. Rudnay.

Pamätná tabuľa A. Rudnay.

Príroda.

Váh.

Čachtický kanál.

Vážsky kanál.

Turistika.

Cyklotrasy /002,022/.

MIESTNE ČASTI.

 

Kríž nad Váhom

Kríž podľa povesti založili Konštantín a Metod, keď sa vracali so sprievodom z Velehradu do Nitry. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1297, kedy sa spomína ako Kereztur (ďalšie názvy: 1773 Swaty Kriss, 1927 Svätý Kríž nad Váhom). Patrila zemianskym rodinám. Kostol tu pravdepodobne postavili v polovici 13.storočia nemeckí križiaci, ktorí dostali donáciu na Veľké Kostoľany, Žltkovce a Zelenice. V roku 1715 mala obec 7 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 27 rodín, v roku 1787 mala 38 domov, v roku 1828 mala 54 domov. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali košikárstvom.

Mošovce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263, kedy sa spomína ako Mosowcz (ďalšie názvy: 1773 Mosowcze, 1927 Mošovce nad Váhom). Patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1715 mala 6 poddanských a 13 želiarskych domácností, v roku 1753 mala 28 rodín, v roku 1787 mala 38 domov, v roku 1828 mala 76 domov. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, mlynárstvom, košikárstvom, čipkárstvom a výšivkárstvom. Výrobky aj predávali. V 19.storočí pracovali na Váhu 3 mlyny.

Vieska

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1368, kedy sa spomína ako Weyzka (ďalšie názvy: 1773 Vieska). Patrila ku kráľovským majetkom, neskôr panstvu Tematín, potom viacerým zemianskym rodinám. V roku 1753 tu žilo 17 poddanských rodín, v roku 1787 mala obec 12 domov, v roku 1828 mala 10 domov. Na Váhu pracovali do roku 1904 tri mlyny. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist