Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bardejov

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  936 km2

Počet obyvateľov:  77 777  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  83,06 ob./km2

Okresné mesto:  Bardejov

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Svidník, na juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Sabinov a na západe s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a severovýchodu oblasť Nízke Beskydy a zo západu a juhozápadu oblasť Východné Beskydy. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Busov a Ondavská vrchovina (podcelky Kurimská brázda, Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Zborovská kotlina). Z oblasti Východné Beskydy sú to celky Čergov a Ľubovnianska vrchovina.

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Brezov (180,3m), celok Ondavská vrchovina, podcelok Raslavická brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Budovy v okrese Bardejov

BARDEJOV. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Radničnom námestí 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Klasicistická budova katolíckej fary zo 40.rokov 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Je pamätná v súvislosti so spisovateľom J. Andraščíkom /1799-1853/. Za pamiatkový objekt …

Bytové domy v okrese Bardejov

Nemáme žiadne informácie o bytových domoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Bardejov

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Cigeľka

Cintoríny v okrese Bardejov

BARDEJOV. Starý židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Starý židovský cintorín. Nachádza sa na ulici Tehelná na cintoríne.   HAŽLÍN. Pamätný cintorín SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätný cintorín SNP, padlých občanov, tzv. starý cintorín.   HUTKA. Príkostolný cintorín. Pri pravoslávnom Chráme narodenia presvätej Bohorodičky sa sa nachádza malý cintorín.   …

Dopravné a športové stavby v okrese Bardejov

BARDEJOV. Most s kaplnkou. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Neskorobarokový kamenný most s Kaplnkou svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa na ulici Bardejovská Zábava. …

Drobná architektúra v okrese Bardejov

BARDEJOV. Lampový stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Gotický lampový stĺp z obdobia okolo roku 1500. Nachádza sa na ulici Jiráskova 22 v záhrade starej nemocnice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BARDEJOV. Slnečné hodiny. Na severnej fasáde bývalej radnice, dnes múzea, sa nachádzajú slnečné hodiny. Budova sa nachádza v strede Radničného námestia 48 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

Dubinné

TOPlist