Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bardejov

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  936 km2

Počet obyvateľov:  77 777  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  83,06 ob./km2

Okresné mesto:  Bardejov

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Svidník, na juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Sabinov a na západe s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a severovýchodu oblasť Nízke Beskydy a zo západu a juhozápadu oblasť Východné Beskydy. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Busov a Ondavská vrchovina (podcelky Kurimská brázda, Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Zborovská kotlina). Z oblasti Východné Beskydy sú to celky Čergov a Ľubovnianska vrchovina.

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Brezov (180,3m), celok Ondavská vrchovina, podcelok Raslavická brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Evanjelické kostoly v okrese Bardejov

BARDEJOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1798-1808. Nachádza sa na ulici Dlhý rad v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BUCLOVANY Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   HANKOVCE V roku 1828 bola v obci postavená modlitebňa na pozemku, ktorý zboru darovala grófka Wolkensteinová. V roku 1926 bola v zlom stave. Veriaci si chcel …

Frička

Gaboltov

Gerlachov

Grécko-katolícke kostoly v okrese Bardejov

ANDREJOVÁ. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Secesný grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1893.   BARDEJOV. Chrám blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku. Moderný grécko-katolícky farský chrám bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Vinbarg.   BARDEJOV. Chrám svätého Petra a Pavla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Eklekti …

Hankovce

Harhaj

Hažlín

TOPlist