Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bardejov

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  936 km2

Počet obyvateľov:  77 777  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  83,06 ob./km2

Okresné mesto:  Bardejov

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Svidník, na juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Sabinov a na západe s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu a severovýchodu oblasť Nízke Beskydy a zo západu a juhozápadu oblasť Východné Beskydy. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Busov a Ondavská vrchovina (podcelky Kurimská brázda, Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Zborovská kotlina). Z oblasti Východné Beskydy sú to celky Čergov a Ľubovnianska vrchovina.

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Brezov (180,3m), celok Ondavská vrchovina, podcelok Raslavická brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Jedlinka

Kalvárie v okrese Bardejov

BARDEJOV Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1970. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol povýšenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bardejov). Kaplnka krížovej cesty. Eklekticistická kaplnka, 1.zastavenie, Kristus pred Pilátom postavená v roku 1863-1869. Kaplnka krížovej cesty. Eklekticistická kaplnka, 2.zastavenie, Posledná večera, postavená v rokoch 1863-1869. Kaplnka krížov …

Kaplnky v okrese Bardejov

ANDREJOVÁ Kaplnka z roku 1925. V interiéri je zariadenie zo staršieho dreveného kostola.   BARDEJOV. Kaplnka svätého Jakuba staršieho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jakuba staršieho bola postavená okolo roku 1820. V interiérovom priestore sa nachádza oltár svätého Jakuba s obrazom svätej Márie Magdalény. Jednoloďová stavba sa nachádza na ulici Prešovská na Cint …

Kaštiele v okrese Bardejov

BARDEJOV. Kúria. Klasicistická kúria z 19.storočia. Nachádza sa v časti Bardejovská Nová Ves.   HERTNÍK. Forgáčovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Na mieste kaštieľa stál hrádok. Renesančný kaštieľ bol postavený v 2.polovici 16.storočia (po roku 1563). Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia, v roku 1952, v 90.rokoch 20.storočia …

Kľušov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kľušov Kľušovská Závada …

Kobyly

Komárov

Koprivnica

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dubie Koprivnica …

Kožany

TOPlist