Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Humenné

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja.

Rozloha:  754,2 km2

Počet obyvateľov:  62 198  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  82,71 ob./km2

Okresné mesto:  Humenné

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom a krátky úsek severnej hranice tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Snina, na severe s okresom Medzilaborce, na severozápade s okresom Stropkov a na juhozápade s okresom Vranov nad Topľou.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy, iba z juhovýchodu sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie), Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda) a Ondavská vrchovina (podcelok Ohradzianska kotlina). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Humenské vrchy a Vihorlat).

Najvyšší bod:  Vihorlat (1 075,5m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Vihorlat.

Najnižší bod: Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brekov (130,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu leží 1 mesto, 60 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Valaškovce bol zriadený v roku 1937, kedy boli obyvatelia pôvodnej obce vysťahovaní do Humenného.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Humenné

HUMENNÉ. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Valáškovský (Laborecký) cestný most cez rieku Laborec bol postavený ako oceľový priehradový v roku 1900. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je D. Hönsch. Nachádza sa na južnom konci Námestia slobody západne od hrádze. …

Drobná architektúra v okrese Humenné

UDAVSKÉ. Motor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Plynový mlynský motor. Autorom je firma Polednyak Košice. Nachádza sa v obci Udavské 98 pri obecnom úrade. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Humenné

ADIDOVCE. Chrám svätého Cyrila a Metoda. Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Cyrila a Metoda bol postavený v roku 1930.   DEDAČOV. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Klasicistický grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky zo začiatku 19.storočia (1800). V interiéri sa nachádza prenosný rokokový oltárik z polovice 19.storočia a obraz Krista na Olivovej hore od maliara Bogdanského z roku 1900.   HAŽ …

Gruzovce

Hankovce

Historické budovy v okrese Humenné

HUMENNÉ. Kláštor františkánov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor františkánov. Gotická budova kláštora zo 14.-15.storočia. Upravovaná bola v 17. a 18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Brestovská 3. Trojkrídlová budova sa rozprestiera okolo rajskej záhrady. Kostol všetkých svätých. (Pozri Rímsk …

Hradiská v okrese Humenné

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist