Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Humenné

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja.

Rozloha:  754,2 km2

Počet obyvateľov:  62 198  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  82,71 ob./km2

Okresné mesto:  Humenné

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom a krátky úsek severnej hranice tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Snina, na severe s okresom Medzilaborce, na severozápade s okresom Stropkov a na juhozápade s okresom Vranov nad Topľou.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy, iba z juhovýchodu sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie), Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda) a Ondavská vrchovina (podcelok Ohradzianska kotlina). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Humenské vrchy a Vihorlat).

Najvyšší bod:  Vihorlat (1 075,5m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Vihorlat.

Najnižší bod: Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brekov (130,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu leží 1 mesto, 60 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Valaškovce bol zriadený v roku 1937, kedy boli obyvatelia pôvodnej obce vysťahovaní do Humenného.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Humenné

HRAD BREKOV Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13.storočí sa nachádzajú na výraznom kužeľovitom kopci s vápenným podložím nad obcou Brekov v nadmorskej výške 280m. V priestore hradného vrchu sa v ranom stredoveku nachádzalo slovanské hradisko s elipsovitým pôdorysom. Kto dal postaviť hrad Brekov a akú mal funkciu je nejasné. Vzhľadom na zemepisnú polohu kopca a hradu sa zdá pravdepodobnejšou iniciatíva kráľa postaviť hrad, ktor …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Humenné

HUMENNÉ. Hrob A. G. Jemeljanova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Hrob partizánskeho veliteľa A. G. Jemeljanova /1910-1944/ z roku 1944. Nachádza sa na ulici Domašanská na vojenskom cintoríne.   KOŠAROVCE. Hrob rodiny Guze. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob rodiny Guze z roku 1944. Nachádza sa na cintoríne.   ZÁVADA. Hrob a pomník padlých. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v rok …

Hrubov

Hudcovce

Humenné

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Humennému potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Jabloň

Jankovce

Jasenov

Jaskyne v okrese Humenné

BREKOVSKÁ JASKYŇA (VERONIKA, PREŠOVSKÁ JASKYŇA) Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 200m a hĺbkou 30m odkrytá ťažbou v lome. Nachádza sa v pohorí Vihorlatské vrchy, v Humenských vrchoch, v Krivoštianke v nadmorskej výške 260m v katastri obce Brekov.   ČIERNA JASKYŇA Jaskyňa vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Vihorlatské vrchy, vo Vihorlate, v Kyjovskej planine v katastri obce Ptičie.   DÚPNA JASKYŇA Kryogé …

Kalvárie v okrese Humenné

HUMENNÉ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1997. Novoklasicistická Kalvária bola vybudovaná v roku 1891. Nachádza sa na ulici Mierová. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol Sedembolestnej Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Humenné). Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 2.zastavenie, K …

TOPlist