Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Humenné

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja.

Rozloha:  754,2 km2

Počet obyvateľov:  62 198  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  82,71 ob./km2

Okresné mesto:  Humenné

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom a krátky úsek severnej hranice tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Snina, na severe s okresom Medzilaborce, na severozápade s okresom Stropkov a na juhozápade s okresom Vranov nad Topľou.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy, iba z juhovýchodu sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie), Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda) a Ondavská vrchovina (podcelok Ohradzianska kotlina). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Humenské vrchy a Vihorlat).

Najvyšší bod:  Vihorlat (1 075,5m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Vihorlat.

Najnižší bod: Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brekov (130,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu leží 1 mesto, 60 obcí a 1 vojenský obvod.

Vojenský obvod Valaškovce bol zriadený v roku 1937, kedy boli obyvatelia pôvodnej obce vysťahovaní do Humenného.

» Zaujímavosti

Kamienka

Kaplnky v okrese Humenné

HUMENNÉ. Kaplnka Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo. Rímsko-katolícka Kaplnka Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo sa nachádza na sídlisku Dubník.   HUMENNÉ. Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci bola konsekrovaná arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom 24.júla 1993. Nachádza sa v areáli starej nemocnice, Nemocnice Andreja Leňa, a je umiestnená v samostatnom obje …

Karná

Kaštiele v okrese Humenné

HUMENNÉ Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Na mieste dnešného kaštieľa stál ešte v 15.storočí nížinný gotický vodný hrad z 13.storočia (spomína sa v roku 1449). Renesančný kaštieľ vznikol prestavbou hradu na prelome 16. a 17.storočia (v roku 1610) a spája sa s osudom rodiny Drugetovcov, ktorí vytvorili v tejto lokalite sídlo veľkého feudálneho panstva. Mon …

Koškovce

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Humenné

HUMENNÉ Novogotický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 90.rokoch 19.storočia (1890). Jednopriestorová stavba s polygonálnym záverom a predstavanou vežou. Nachádza sa na ulici Osloboditeľov.   …

Kríže v okrese Humenné

RUSKÁ PORUBA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Drevený kríž v ľudovom charaktere z konca 19.storočia. Nachádza sa pri grécko-katolíckom cintoríne. …

TOPlist