Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Abrahámovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Abrahámovce Pikovce …

Budovy v okrese Kežmarok

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Kláštor kartuziánov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na severnom okraji obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent kartuziánov (kamaldulov). Pôvodne gotická budova kláštora z roku 1319. V blízkosti Lechnice v doline svätého Antona vznikol v tom roku v poradí druhý kláštor pustovníckej rehole kartuziánov (prvý postavili v roku 1299 nad Letanovcami v okrese Spišská Nová Ves na S …

Bušovce

Bytové domy v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Hlavné námestie 35. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický bytový dom postavený po roku 1930. Upravovaný bol v roku 1990. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Hlavnom námestí 35 pri Námestí požiarnikov v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KEŽMAROK. Hviezdoslavova 19. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekt …

Červený Kláštor

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Červený Kláštor Červený Kláštor-kúpele …

Chránené stromy v okrese Kežmarok

JAVOR V OSTURNI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997. Javor horský. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Osturňa. Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.   LIPA NA PUSTOVCI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1997. Lipa veľkolistá s výškou 34m, obvodom kmeňa 816cm, priemerom koruny 25m a vekom viac ako 500 rokov. Je chránená z prírodných, historic …

Cintoríny v okrese Kežmarok

KEŽMAROK Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ulici Topercerova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok). Pohrebná kaplnka 1. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok). Pohrebná kaplnka 2. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok). Pomník padlým v 2.svetovej vojne. (Pozri Pa …

Dopravné a športové stavby v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhlásený v roku 1981. Vybudovaný bol v 60.rokoch 15.storočia v neskorej gotike. Upravovaný bol v polovici 18.storočia a v rokoch 1962-1985. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v predbrání južného predpolia hradu Kežmarok v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KEŽMAROK. Koniareň. Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhlásený v roku 1981. Koniareň (bývalá nemocnica, väzn …

Drobná architektúra v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Fontána. Nachádza sa v strede nádvoria hradu Kežmarok v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

TOPlist