Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Mestské opevnenie je spojené s hradom. Prvýkrát bolo spomínané v roku 1348. Opevnenie zo 14.-16.storočia sa zachovalo iba čiastočne. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Tri fragmenty gotického hradbového múru z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1433-1530, v 16. a 19.storočí a v  …

Vojňany

Vrbov

Výborná

Výrobné stavby v okrese Kežmarok

HUNCOVCE. Vodná elektráreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Nachádza sa v obci Huncovce 359. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Strojovňa. Historizujúca budova strojovne, rozvodne, transformátorovne, z rokov 1895-1907. Upravovaná bola v roku 1909, v 20.storočí, v roku 1952 a v 80.-90.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Stavbu realizovala stavebná firma Pi …

Žakovce

TOPlist