Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Evanjelické kostoly v okrese Kežmarok

BUŠOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Eklekticistický jednoloďový filiálny evanjelický kostol z roku 1818. Upravovaný bol koncom 19.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v strede obce.   ČERVENÝ KLÁŠTOR Klasicistický kamenný kostol bol postavený v roku 1808 bez veže. Oltár pochádza z roku 1870. Je murovaný. Oltárny obraz namaľoval kežmarský maliar Adolf Weiss. V roku …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Kežmarok

IHĽANY. Chrám svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela z 80.rokov 13.storočia. Barokovo prestavaný bol v 17.storočí. Ďalšie úpravy koncom 19.storočia a v rokoch 1968 a 1984-1985. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v časti Stotince v strede obce.   KEŽMAROK. Chrám narod …

Havka

Holumnica

Hradiská v okrese Kežmarok

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hradisko

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Kežmarok

HOLUMNICA (ZÁMOK HOLUMNICA) Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny gotického hradu v podobe zvyškov gotického paláca postaveného pravdepodobne na prelome 15. a 16.storočia sa nachádzajú na návrší nad obcou Holumnica v nadmorskej výške 608m. V starších prameňoch je uvádzaný aj ako Holumnický zámok. Nie je známe, ktorá z rodín zámok postavila (Berzevičiovci, Ujháziovci, Görgeiovci). Išlo o goticko-renesančnú blokov …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Náhrobník. Pamiatkový objekt  NKP Cintorín vyhlásený v roku 1981. Klasicistický obeliskový náhrobník z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa na cintoríne na ulici Topercerova.   KEŽMAROK. Pohrebná kaplnka 1. Pamiatkový objekt  NKP Cintorín vyhlásený v roku 1981. Klasicistická pohrebná kaplnka z 1.polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne na ulici Topercerova.   KEŽMAROK. Pohrebná kaplnka 2. …

Huncovce

TOPlist