Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Ihľany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Majerka Stotince …

Jaskyne v okrese Kežmarok

BIVAKOVÁ JASKYŇA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 20m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočskej vysočine v katastri zaniknutej obce Blažov.   DUCEHO JASKYŇA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočskej vysočine v katastri zaniknutej obce Blažov.   JASKYŇA ĽADOVÉHO DYCHU Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 30m vytvorená v pieskovcoch. Nachádz …

Jezersko

Jurské

Kalvárie v okrese Kežmarok

MATIAŠOVCE Národná kultúrna pamiatka Krížová cesta vyhlásená v roku 2013. Krížovú cestu tvorí 14 barokových kaplniek umiestnených v rokoch 1739-1740 do ohradného múru kostola. Sú to prízemné stavby s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Upravované boli v rokoch 1835, 1956-1957 a 1970. Nachádza sa na ulici Hlavná. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje …

Kaplnky v okrese Kežmarok

HUNCOVCE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1815. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v severozápadnej časti obce.   KEŽMAROK. Hradná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhl …

Kaštiele v okrese Kežmarok

BUŠOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková kúria postavená v 90.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola po roku 1945 a v roku 2009. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhozápadnom okraji obce Bušovce 56.   HOLUMNICA. Görgeyovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ postavila v obci v 4.štvrt …

Kežmarok

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Kežmarku potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kríže v okrese Kežmarok

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

TOPlist