Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Lechnica

Lendak

Ľubica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Kežmarku. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Ľudová architektúra v okrese Kežmarok

BUŠOVCE Potočná radová zástavba. Murované domy so šindľovou strechou. Táto zástavba je sčasti zachovaná.   HAVKA Obec má typickú hromadnú zástavbu s mnohými ešte pôvodnými drevenými domami.   JEZERSKO Reťazová zástavba a uzavreté átriové hospodárske domy. V súčasnosti obec pretvorená na rekreačnú chalupársku dedinu a rozvíjajúce sa zimné stredisko.   JURSKÉ Potočná radová zástavba.   KEŽMAROK &nb …

Majere

Maloplošné chránené územia v okrese Kežmarok

NPR BELIANSKE LÚKY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Poprad. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 894.206m2. Jediné väčšie nedotknuté rašelinisko Popradskej kotliny. Záujmová sféra zachovania krovinných bio …

Malý Slavkov

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Kežmarku. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist