Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Meštianske domy v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 2. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1976. Má dvoj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 2 pri Kostolnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. …

Mestské paláce v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Dom rodiny Goldberger-Bethlenfaly. Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1981. Má pôdorys v tvare L. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mestský palác. Neskorobaroková stavba z 2.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola po roku 1970, v roku 2000 a po roku 2005. Má štvor a päťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podp …

Mlynčeky

Mohyly a mohylníky v okrese Kežmarok

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Osturňa

Pamätné tabule v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava. Pamiatkový objekt NKP Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika P. O. Hviezdoslava /1849-1921/ sa nachádza od roku 1928 na budove lýcea na ulici Hviezdoslavova 18 západne od starého evanjelického kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je L. Majerský.   KEŽMAROK. Pamätná tabuľa paradesantnej brigády. Pamiatkový objekt NKP Pamätná škola s a …

TOPlist