Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Kežmarok

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  629,9 km2

Počet obyvateľov:  74 937  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,55 ob./km2

Okresné mesto:  Kežmarok

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Poprad, na juhovýchode s okresom Levoča, na východe s okresom Sabinov a na severovýchode s okresom Stará Ľubovňa.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu a juhovýchodu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu a východu Podhôľno-magurská oblasť a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Hromovec). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Pieniny.

Najvyšší bod:  Čierna hora (1 289,4m), celok Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Dunajec na výtoku z okresu pri obci Červený Kláštor (445,0m), celok Pieniny.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Reľov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hágy Reľov …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Kežmarok

ABRAHÁMOVCE. Kostol svätého Šimona a Júdu, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Šimona a Júdu, apoštolov z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1383, 1626, 1778, 1879 a 1945-1946. Jednovežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Rovnomenný hlavný gotický krídlový oltár. V interiéri Madona s dieťaťom od Majst …

Ruiny a základy v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Základy kostola. Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhlásený v roku 1981. Základy zaniknutého románskeho Kostola svätej Alžbety Uhorskej. Postavený bol v 13.storočí (1235-1251). Upravovaný bol v 14.storočí a v rokoch 1433 a 1964-1967. Bol jednoloďový, mal obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Nachádzal sa v severnej časti hradného nádvoria v hradnom jadre hradu Kežmarok v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KEŽ …

Sídliská v okrese Kežmarok

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Kežmarok

ĽUBICA. Socha nepoškvrnenej Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1967. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp. Trojboký kamenný barokový stĺp z roku 1726. Upravovaný bol v rokoch 1853, 1873, 1908, 1975 a 2000-2002. Nachádza sa v lapidáriu kostola na ulici Povstalecká. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1726. Upravovaná bo …

Spišská Belá

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Spišskej Belej potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Spišská Belá Strážky  …

TOPlist