Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Baldovce

Beharovce

Bijacovce

Brutovce

Budovy v okrese Levoča

GRANČ-PETROVCE. Filagória. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2009. Filagória (letný záhradný pavilón). Murovaná a drevená stavba bola postavená koncom 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná. Nachádza sa v obci Granč-Petrovce 157 v juhozápadnej časti areálu Petrőciovského kaštieľa.   KLČOV. Hostinec. Národná kultúrna pamiatka …

Buglovce

Bytové domy v okrese Levoča

Nemáme žiadne informácie o bytových domoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Levoča

DUBY V BIJACOVCIACH Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1997. Sú to tri exempláre duba letného s výškou 16-22m, obvodom kmeňa 313-343cm, priemerom koruny 18-19m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z dendrologických, estetických, historických, krajinotvorných, kultúrnych, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Bijacovce na nádvorí kaštieľa.   BOROVICA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU Za chránený strom bola vy …

Cintoríny v okrese Levoča

LEVOČA Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Probstnerovej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Evanjelický cintorín z 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2005. Pohrebná kaplnka G. Herrmanna. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča). Brána. Baroková murovaná brána, portál, zo začiatku 1 …

TOPlist