Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Doľany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Doľany Roškovce …

Dopravné a športové stavby v okrese Levoča

DRAVCE. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Gotický cestný most z roku 1297. Upravovaný bol v 15.storočí. Je to kamenná oblúková jednoklenbová stavba.   SPIŠSKÉ PODHRADIE. Mýtna stanica. Národná kultúrna pamiatka Mýtna stanica s areálom vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa na ulici Štefánikova 6 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mýtna stanica. Gotická budova mýtnej stanice …

Dravce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bukovinka Dravce …

Drobná architektúra v okrese Levoča

BIJACOVCE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2002. Neskorobaroková fontána z konca 18.storočia s pôdorysom v tvare trojlistu. Nachádza sa pri Čákiovskom kaštieli.   LEVOČA. Fontána. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančné dielo z roku 1898. Autorom je László Steinhausz. Nachádza sa na Námestí Majstra Pavla pred radnicou v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viacer …

Dúbrava

Evanjelické kostoly v okrese Levoča

LEVOČA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1825-1837. Upravovaný bol v rokoch 1892-1894 a 1958-1959. Stavba s centrálnou dispozíciou, pôdorysom v tvare gréckeho kríža a obrovskou kupolovou strechou. Autorom stavby je architekt Anton Povolný. Vo vnútri sa nachádzajú tri empory, na ktorých je organ, archív a hodnotná knižnica. Oltárny obraz Krista kráčajúceho po mori namaľo …

TOPlist