Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Grécko-katolícke kostoly v okrese Levoča

LEVOČA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Moderný grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí v roku 1940.   NIŽNÉ REPAŠE. Chrám svätej Anny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový grécko-katolícky Chrám svätej Anny z 1.polovice 14.storočia, z roku 1330. Renesančne upravený zaklenutím lode bol v 17.storočí. Obnovený bol v roku 1879. Ikonos …

Harakovce

Hradiská v okrese Levoča

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Levoča

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča

LEVOČA. Hrob M. Hlaváčka. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2001. Romantizujúci hrob pedagóga Michala Hlaváčka /1803-1885/ s náhrobkom z roku 1885. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne na Probstnerovej ceste.   LEVOČA. Náhrobník Ž. Gőrgeyho. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Klasicistický pieskovcový náhrobník  kráľovského kapitána Žigmunda Gőrgeyho s vázou a sochou z roku 1795. Nachád …

Jablonov

Jaskyne v okrese Levoča

BOČKOVA JASKYŇA Sutinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočských planinách, v Oľšavickej planine v katastri obce Brutovce.   BRLOH Jaskyňa sa nachádza v pohorí Branisko, v Sľubici v katastri obce Dúbrava.   DIABLOVA DIERA (PONOR) Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 157m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Branisko, v Smrekovici v nadmorskej výške 748m v katastri obce Poľanovce. …

Kalvárie v okrese Levoča

VYŠNÉ REPAŠE Kalvária postavená v štýle ľudového baroku v 18.storočí. …

Kaplnky v okrese Levoča

BEHAROVCE Kaplnka z roku 1823.   BIJACOVCE. Kaplnka svätého Kozmu a Damiána. Pamiatkový objekt NKP Kostol a karner vyhlásený v roku 1963. Kaplnka svätého Kozmu a Damiána (karner, románska rotunda) z 1.polovice 13.storočia. Barokovo upravovaná bola v rokoch 1740-1757. Ďalšie úpravy v rokoch 1773 a 1909. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola všetkých svätý …

Kaštiele v okrese Levoča

BIJACOVCE. Čákiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ postavili v rokoch 1780-1785 Čákiovci po tom, čo v roku 1780 vyhorel Spišský hrad. Upravovaný bol v roku 1925 a v 2.polovici 20.storočia (posledné úpravy v rokoch 1955-1960). Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. V miestnost …

TOPlist