Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Klčov

Korytné

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec miestnou časťou obce Poľanovce. Opatrením 234/1993 účinným od 1.7.1996 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kríže v okrese Levoča

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kurimany

Levoča

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Levoči potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Levoča Levočská Dolina Levočské Lúky Závada  …

Lúčka

Ľudová architektúra v okrese Levoča

BIJACOVCE   Ľudový dom č.42. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1937. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Bijacovce 42.   Roľnícky dvor č.18. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Nachádza sa v strede obce Bijacovce 18. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Kamenný a tehlový ľ …

Maloplošné chránené územia v okrese Levoča

NPR DREVENÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1925. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 101,8186ha (z  toho bolo 53,3007ha ochranných lesov, 23,0578ha pasienkov a 25,4601ha ostatných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Spišská N …

Meštianske domy v okrese Levoča

LEVOČA. Dlhá 7. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 60.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici Dlhá 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   LEVOČA. Gustáva Hermana 2. Dom s výškou. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

TOPlist