Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Mestské paláce v okrese Levoča

LEVOČA. Námestie Majstra Pavla 48. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný mestský palác, bývalá ľudová škola, z 15.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí, v 2.polovici 16.storočia, v rokoch 1600-1620, v 2.polovici 17.storočia a v 1.polovici 18.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Sieňový nárožný palác sa nachádza na Námestí Majstra Pavl …

Mohyly a mohylníky v okrese Levoča

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Nemešany

Oľšavica

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Oľšavica Podproč …

Ordzovany

TOPlist