Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Levoča

LEVOČA. Pamätná tabuľa J. A. Komenského. Pamiatkový objekt NKP Radnica s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa učiteľa národov Jána Amosa Komenského /1592-1670/. Bola osadená v rokoch 1957-1958. Je osadená na južnej fasáde radnice, východne od vstupu, na Námestí Majstra Pavla 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Pieskovcová tabuľa je vysoká 116cm a široká 70cm.   LEVOČA. Pamätná tabuľa Majstra Pavla z Levoče. Pamiatko …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Levoča

BRUTOVCE. Pomník občanom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník občanom obce padlým v 1. a 2.svetovej vojne bol odhalený v roku 1946. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v obci.   LEVOČA. Pamätné miesto návštevy Jána Pavla II. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2010. Pamätné miesto návštevy pápeža Jána Pavla II. z roku 1995. Nachádza sa v areáli Baziliky navštívenia Panny Márie na Mariánsk …

Pamiatkové územia v okrese Levoča

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA LEVOČA Územie celého historického jadra mesta bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti …

Pavľany

Pravoslávne kostoly v okrese Levoča

LEVOČA. Chrám svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na ulici Košická.   …

Predajne v okrese Levoča

LEP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist