Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Relax v okrese Levoča

LER1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Levoča

BALDOVCE. Kostol svätej Anny. Barokový rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v roku 1761. Zväčšený bol v roku 1798.   BEHAROVCE. Kostol svätého Michala, archanjela. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v 19.storočí.   BIJACOVCE. Kostol všetkých svätých. Národná kultúrna pamiatka Kostol a karner vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ko …

Ruiny a základy v okrese Levoča

NEMEŠANY. Zaniknutá osada. Zvyšky zaniknutej osady Zalužany z obdobia 13.-16.storočia. …

Sídliská v okrese Levoča

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Opevnené sídlisko mestského charakteru, chránené pevnostným systémom, sídlisko ľudu otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej (pred 6.500 rokmi). Tento nález je v strednej Európe ojedinelý. Nachádza sa v lokalite Myšia hôrka (Myšia hura, Barimberg) západne od obce. …

Sochy a busty v okrese Levoča

DLHÉ STRÁŽE Gotická socha z polovice 14.storočia.   LEVOČA. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1967. Nachádza sa na Mariánskej hore. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp. Barokový originál tordovaného stĺpu bez podstavca z roku 1731. Upravovaný bol v rokoch 1869, 1880, 1895 a 1999-2002. Pochádza zo Spišskej kamenosochárskej dielne. Nachádza sa v kaplnke Kostola …

Spišské Podhradie

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Spišskému Podhradiu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI.   Katúň Do roku 1991 bola samostatnou obcou. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 sa zlúčila so Spišským Podhra …

TOPlist