Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levoča

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  421 km2

Počet obyvateľov:  33 696  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  80,00 ob./km2

Okresné mesto:  Levoča

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Prešov, na severovýchode s okresom Sabinov, na severozápade s okresom Kežmarok a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na východe a juhu Fatransko-tatranská oblasť a zvyšok územia pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica) a Hornádska kotlina (podcelky Medvedie chrbty a Podhradská kotlina). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Najvyšší bod:  Smrekovica (1 199,9m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod:  Hladina Klčovského potoka na výtoku z okresu pri obci Spišské Podhradie (415,2m), celok Hornádska kotlina, podcelok Podhradská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 31 obcí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Levoča

DRAVČIANSKA STRÁŇ /SKUEV0111/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Stráň pri Dravciach vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,71ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápn …

Vily v okrese Levoča

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Štefánikova 50. Vila továrnika Harmatu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Secesná vila zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v období 1998 až 21.storočie. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Štefánikova 50 v záhrade na okraji mesta. …

Vojenské stavby v okrese Levoča

LEVOČA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Mestské opevnenie pochádza z prelomu 13. a 14.storočia. Je to zložitá sústava pozostávajúca z dvoch pásov múrov s hradnou priekopou. Múry sú opevnené iba baštami. Bášt a veží bolo celkom 51. Do mesta sa pôvodne vchádzalo troma bránami. Zachovalo sa šesť bášt a tri brány: Košická, Menhardská a Poľská brána. V opevnení sa nachádzala ešte Poľská brána, ktorá v sku …

Výrobné stavby v okrese Levoča

KORYTNÉ. Vyhňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenná kováčska vyhňa, šmykňa,  v štýle ľudového staviteľstva z roku 1943. Upravovaná bola v rokoch 1970 a 1990. Prízemná stavba s jednotraktovou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci pri dome č.9.   LEVOČA. Liehovar. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Budova likérky z roku 1893. Upravovaný bol v rokoch 1977-1 …

TOPlist