Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Čabiny

Chránené stromy v okrese Medzilaborce

TOPOĽ V OĽKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Topoľ sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 585cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z krajinárskych, vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Oľka v časti Nižná Oľka za materskou školou. …

Cintoríny v okrese Medzilaborce

MEDZILABORCE. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Židovský cintorín zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Stále sa na ňom pochováva. Nachádza sa v časti Vydraň za obcou v lese.   RADVAŇ NAD LABORCOM. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín, na ktorom sa nachádza asi 70 náhrobníkov. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa pri hájenke v lese …

Dopravné a športové stavby v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

TOPlist