Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Grécko-katolícke kostoly v okrese Medzilaborce

ČABALOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela z roku 1741. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v strede obce. Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Medzilaborce).   ČABINY. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna …

Habura

Historické budovy v okrese Medzilaborce

ČERTIŽNÉ. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Pamätný dom, dnes obecný úrad, bol postavený v 1.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Pamätný je v súvislosti so vzburou v roku 1935. Nachádza sa v obci Čertižné 58. …

Hradiská v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Medzilaborce

ČERTIŽNÉ. Hrobka A. I. Dobrianskeho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrobka ukrajinského politika a publicistu, rusínskeho buditeľa, Adolfa I. Dobrianskeho /1817-1901/ zo začiatku 20.storočia. Pôsobil tu a j tu aj pochovaný. Nachádza sa na cintoríne.   ČERTIŽNÉ. Hrob J. Stavrovského. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Hrob spisovateľa J. Stavrovského /1850-1899/ s náhrobníkom z konca 19.storočia. Nac …

Jaskyne v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalinov

Kalvárie v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Medzilaborce

KRÁSNY BROD. Kaplnka Panny Márie Ochrankyne. Pamiatkový objekt NKP Kláštor baziliánov vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková grécko-katolícka jednoloďová Kaplnka Panny Márie Ochrankyne z roku 1761. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pri ruine kláštora baziliánov v lokalite Monastyr. …

TOPlist