Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Kaštiele v okrese Medzilaborce

ČERTIŽNÉ Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.   KRÁSNY BROD Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Eklekticistický poľovnícky kaštieľ v historizujúcom slohu bol postavený v roku 1896. Upravovaný bol v 20.storočí. Fasáda na spôsob francúzskych romantických rodinných kaštieľov. Je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Krásny Brod 71 …

Kríže v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Medzilaborce

ZBUDSKÁ BELÁ Potočná radová zástavba. Z 19.storočia pochádzajú zrubové dvojpriestorové obielené domy s maštaľou pod spoločnou valbovou strechou. …

Maloplošné chránené územia v okrese Medzilaborce

NPR PALOTSKÁ JEDLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.571.500m2. Vyhlásená bola na ochranu prirodzených pralesovitých jedľových bučín s výskytom pôvodnej jedle na vedeckový-skumné, náučné a kultúrno-výchovné cie …

Medzilaborce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Medzilaborciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Borov Medzilaborce Vydraň …

Mohyly a mohylníky v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist