Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Ňagov

Oľka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Krivá Oľka Oľka …

Palota

Pamätné tabule v okrese Medzilaborce

ČERTIŽNÉ. Pamätná tabuľa A. I. Dobrianskeho. Pamätná tabuľa ukrajinského politika a publicistu, rusínskeho buditeľa, Adolfa I. Dobrianskeho /1817-1901/. Pôsobil tu a je tu aj pochovaný.   HABURA. Pamätná tabuľa Ľ. Kukorelliho. Pamätná tabuľa majorovi Ľudovítovi Kukorellimu /1914-1944/, hrdinovi SNP In memoriam, ktorý padol neďaleko obce.   HABURA. Pamätná tabuľa roľníckej vzbury. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v rok …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Medzilaborce

ČABINY. Pomník A. Kralického. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pomník bazilikálneho mnícha Anatolija Kralického /1835-1894/ z roku 1981. Nachádza sa v strede obce.   HABURA. Pomník Ľ. Kukorelliho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník majora Ľ. Kukorelliho /1914-1944/, hrdinovi SNP In memoriam, ktorý padol neďaleko obce, z 1.polovice 20.storočia.  Nachádza sa pri ceste na Borovec.   KALINOV. P …

Pamiatkové územia v okrese Medzilaborce

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

TOPlist