Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Pravoslávne kostoly v okrese Medzilaborce

ČABINY. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Pravoslávny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1925 v historizujúcom slohu. Maľby od M. Jordána z roku 1934. Kostol sa nachádza v lokalite Vyšné Čabiny.   KRÁSNY BROD. Chrám zboru svätého Jána Krstiteľa. Moderný pravoslávny chrám z konca 19.storočia.   MEDZILABORCE. Chrám svätého Michala, archanjela. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v 20.storočí. Na …

Predajne v okrese Medzilaborce

MLP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Relax v okrese Medzilaborce

MLR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Repejov

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Medzilaborce

MEDZILABORCE. Kostol Bohorodičky Panny Márie. Secesný rímsko-katolícky farský Kostol Bohorodičky Panny Márie bol postavený v roku 1903. Nachádza sa na ulici Dobrianskeho.   …

Rokytovce

Roškovce

TOPlist