Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Ruiny a základy v okrese Medzilaborce

KRÁSNY BROD. Ruina kláštora baziliánov. Monastyr. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor baziliánov. Ruina barokového pútnického kláštora baziliánskej rehole zo 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1603 a 1752. Zničený bol vojskami v roku 1915. Nachádza sa pred obcou Krásny Brod. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1976. V areáli sa nachádza aj ruina byzantského Chrámu …

Sídliská v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese. …

Šport v okrese Medzilaborce

MLŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Medzilaborce

MLS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Sukov

Svetlice

TOPlist