Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Medzilaborce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Prešovského kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  427,3 km2

Počet obyvateľov:  11 896  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  27,97 ob./km2

Okresné mesto:  Medzilaborce

Hranice územia:  Severnú a severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí s okresom Stropkov a na juhu s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy celkom Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda, Papínska brázda a Repejovská brázda).

Najvyšší bod:  Hlboký vrch (893,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Laborec na výtoku z okresu pri obci Brestov nad Laborcom (210,3m), celok Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Volica

Výrava

Výrobné stavby v okrese Medzilaborce

SVETLICE. Píla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Prízemná stavba píly postavená v 30.rokoch 20.storočia. Nachádza sa smerom na Zbojné. …

Zbojné

Zvonice v okrese Medzilaborce

ČABALOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková zvonica z roku 1741. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela.   HABURA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Klasicistická zvonica z 18.storočia. Stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela.   …

TOPlist