Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Sabinov

LIPANSKÁ LIPA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1983 a 1997. Lipa malolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 520cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z dendrologických, prírodných, kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádza sa pri obci Lipany.   DUBY V PEČOVSKEJ NOVEJ VSI Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1991 a 1997. Sú to dva exempláre dubu letného s výškou 16 a 18m, obvodom kme …

Chránené stromy v okrese Snina

DUB V DÚBRAVE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1997. Mohutný dub letný s výškou 32m, obvodom kmeňa 707cm, priemerom koruny 26m a vekom viac ako 300 rokov. Svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie na východnom Slovensku Je chránený z vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava na miestnom cintoríne.   ĽALIOVNÍK V DÚBRAVE Za chránený strom bol vyhlásen …

Chránené stromy v okrese Stará Ľubovňa

JAVOR V KAMIENKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1997. Javor horský s výškou 23m, obvodom kmeňa 359cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 300 rokov. Starý a pamätný strom je chránený z kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Kamienka pri kostole a cintoríne.   PAGAŠTANOVÁ ALEJ Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1997. Skupina 23 exemplárov pagaštana konského s výškou 12-26m …

Chránené stromy v okrese Stropkov

LIPA V BREZNIČKE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 385cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 180 rokov. Je chránená z kultúrnych, estetických a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádza sa v obci Breznička pri kostole.   LIPA V MIŇOVCIACH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 32m, obvodom kmeňa 325cm, priemerom koruny 12m a veko …

Chránené stromy v okrese Svidník

LIPA V BELEJOVCIACH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 325cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránená z krajinárskych, estetických, kultúrno-historických, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Belejovce pri kostole vedľa zrúcaného starého kostola.   MAZGALICKÁ LIPA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa veľkolistá s výškou …

Chránené stromy v okrese Vranov nad Topľou

PLATAN V NIŽNOM HRABOVCI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan západný s výškou 19m, obvodom kmeňa 410 cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z ekologických, vedecko-výskumných, náučných, estetických a kultúrno-historických  dôvodov. Nachádza sa v obci Nižný Hrabovec v areáli materskej školy.   TIS V NIŽNOM HRABOVCI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Tis obyčajný …

Čičava

Cigeľka

Cigla

TOPlist