Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Bardejov

BARDEJOV. Starý židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Starý židovský cintorín. Nachádza sa na ulici Tehelná na cintoríne.   HAŽLÍN. Pamätný cintorín SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätný cintorín SNP, padlých občanov, tzv. starý cintorín.   HUTKA. Príkostolný cintorín. Pri pravoslávnom Chráme narodenia presvätej Bohorodičky sa sa nachádza malý cintorín.   …

Cintoríny v okrese Humenné

HUMENNÉ. Vojenský cintorín. Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Domašanská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vojenský cintorín. Pamätný vojenský cintorín sovietskej armády z roku 1945. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1976. Pomník padlým vojakom sovietskej armády. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Humenné).   HUMENNÉ. Židovský cintorín. …

Cintoríny v okrese Kežmarok

KEŽMAROK Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ulici Topercerova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok). Pohrebná kaplnka 1. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok). Pohrebná kaplnka 2. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Kežmarok). Pomník padlým v 2.svetovej vojne. (Pozri Pa …

Cintoríny v okrese Levoča

LEVOČA Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Probstnerovej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Evanjelický cintorín z 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2005. Pohrebná kaplnka G. Herrmanna. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča). Brána. Baroková murovaná brána, portál, zo začiatku 1 …

Cintoríny v okrese Medzilaborce

MEDZILABORCE. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Židovský cintorín zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Stále sa na ňom pochováva. Nachádza sa v časti Vydraň za obcou v lese.   RADVAŇ NAD LABORCOM. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín, na ktorom sa nachádza asi 70 náhrobníkov. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa pri hájenke v lese …

Cintoríny v okrese Poprad

GERLACHOV. Pamätný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný cintorín s hrobmi 24 padlých paradesantov z roku 1946. Bol zriadený na pamiatku letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na východnom okraji obce.   POPRAD. Cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín …

Cintoríny v okrese Prešov

BREŽANY Historický cintorín, na ktorom nie je problém nájsť hroby a kríže staršie ako 100 rokov. Hlavne železné kríže pôsobia určite pútavo. Časť cintorína je vyhradená pre hroby novorodeniatok. Blízko seba sa nachádza 6 hrobov, ktorých dĺžka nepresahuje meter s drevenými krížmi nie väčšími ako 20cm. Pohľad na ne je určite zaujímavý aj desivý zároveň. Cintorín sa nachádza pri grécko-katolíckom Chráme svätého Jána Evanjelistu na juhovýc …

Cintoríny v okrese Sabinov

BREZOVICA. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín s približne 70 náhrobníkmi z obdobia okolo roku 1800. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v lokalite Za pustým hradom.   LIPANY. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín Bet Olam s približne 150 náhrobníkmi z obdobia okolo roku 1855. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Poľná c …

Cintoríny v okrese Snina

KOLBASOV. Vojenský cintorín. Vojenský cintorín z 1.svetovej vojny.   KOLBASOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín s približne 10 náhrobníkmi. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na okraji obce.   PARIHUZOVCE. Vojenský cintorín. Nad obcou sa nachádza rozsiahly a veľmi zachovaný cintorín z 1.svetovej vojny. Nachádza sa na ňom takmer 500 pochovaných vojakov.   …

Cintoríny v okrese Stará Ľubovňa

HRANIČNÉ. Židovský cintorín. Opustený židovský cintorín.   PLAVNICA. Židovský cintorín. Opustený židovský cintorín. Nachádza sa západne od obce.   STARÁ ĽUBOVŇA. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Neaktívny židovský (chasidský) cintorín zo začiatku 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Janka Kráľa na pravom brehu Jakubianky. …

TOPlist