Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Zlaté

Zlatník

Zubné

Župčany

Zvonice v okrese Bardejov

JANOVCE Pozoruhodná drevená zvonica postavená v období okolo roku 1700.   LUKAVICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1971. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 2.polovice 19.storočia. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom.   NIŽNÝ TVAROŽEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1971. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 2.polovice 18.storočia. Stavba so štvorcovým pôdorysom s …

Zvonice v okrese Humenné

RUSKÁ PORUBA Drevená zvonica. …

Zvonice v okrese Kežmarok

ČERVENÝ KLÁŠTOR Pamiatkový objekt NKP Kláštor kartuziánov vyhlásený v roku 1963. Baroková murovaná stavba z roku 1750. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na severnom okraji obce v areáli kláštora kartuziánov východne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Antona Pustovníka.   KEŽMAROK Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1991. Renesančná zvonica postavená v rokoch 1586-1591. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí …

Zvonice v okrese Levoča

LEVOČA Pamiatkový objekt NKP Radnica s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková zvonica, mestská hodinová veža, pristavaná v rokoch 1656-1661. Upravovaná bola v rokoch 1747, 1768, 1776, 1824, 1895 a v 80.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je trojpodlažná. Solitér sa nachádza pri severnej strane radnice na Námestí Majstra Pavla 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej múzeum.   SPIŠSKÉ …

Zvonice v okrese Medzilaborce

ČABALOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková zvonica z roku 1741. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela.   HABURA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Klasicistická zvonica z 18.storočia. Stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela.   …

Zvonice v okrese Poprad

MLYNICA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2016. Murovaná novoklasicistická zvonica bola postavená v roku 1925. Upravovaná bola v rokoch 2015-2016. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola v severozápadne j časti obce, severne od rímsko-katolíckeho kostola.   POPRAD Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963 …

TOPlist