Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Prešov

KLENOV Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1974. Drevená rámová zvonica v štýle ľudového staviteľstva z roku 1742. Upravovaná bola v roku 1818. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí v severozápadnej časti areálu grécko-katolíckeho Chrámu ochrany Presvätej Bohorodičky.   KRIŽOVANY Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Gotická murovaná zvoni …

Zvonice v okrese Sabinov

LIPANY Pri rímsko-katolíckom Kostole svätej Márie Magdalény bola v roku 1986 postavená moderná zvonica. Nachádza sa v lokalite Petrovenec.   SABINOV Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná murovaná zvonica z roku 1657. Upravovaná bola koncom 18.storočia (barokovo) a v roku 1972. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí voľne v historickej časti mesta na …

Zvonice v okrese Snina

ČUKALOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1988. Zvonica v štýle ľudového staviteľstva z roku 1910. Stojí pri grécko-katolíckom Chráme ochrany Presvätej Bohorodičky v strede obce.   KALNÁ ROZTOKA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Drevená zvonica z 2.polovice 18.storočia stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Jána Krstiteľa. Má štvorcový pôdorys.   KOLBASOV Pamia …

Zvonice v okrese Stará Ľubovňa

PLAVNICA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2016. Kamenná a drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce severne od evanjelického kostola.   PODOLÍNEC Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Renesančná zv …

Zvonice v okrese Stropkov

BYSTRÁ Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1988. Drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v 19.-20.storočí. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí západne od grécko-katolíckeho Chrámu svätého Michala, archanjela v strede obce.   JAKUŠOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Drevená doštená zvonica postavená v štýle ľudového sta …

Zvonice v okrese Svidník

BODRUŽAL Drevená zvonica z 19.storočia.   HUNKOVCE Samostatne stojaca drevená zvonica sa nachádza pri pravoslávnom kostole.   KOREJOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Doštená drevená zvonica postavená v rokoch 1761-1764. Šindľová strecha a tri zvony z 18.-19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí južne od grécko-katolíckeho Chrámu ochrany …

Zvonice v okrese Vranov nad Topľou

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1986. Ranobaroková murovaná zvonica z roku 1742. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí pri rímsko-katolíckom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Pamiatkovej zóne na ulici Štúrova.   KVAKOVCE Zvonica z roku 1850. …

TOPlist