Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Doľany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Doľany Roškovce …

Dopravné a športové stavby v okrese Bardejov

BARDEJOV. Most s kaplnkou. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Neskorobarokový kamenný most s Kaplnkou svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa na ulici Bardejovská Zábava. …

Dopravné a športové stavby v okrese Humenné

HUMENNÉ. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Valáškovský (Laborecký) cestný most cez rieku Laborec bol postavený ako oceľový priehradový v roku 1900. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je D. Hönsch. Nachádza sa na južnom konci Námestia slobody západne od hrádze. …

Dopravné a športové stavby v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhlásený v roku 1981. Vybudovaný bol v 60.rokoch 15.storočia v neskorej gotike. Upravovaný bol v polovici 18.storočia a v rokoch 1962-1985. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v predbrání južného predpolia hradu Kežmarok v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   KEŽMAROK. Koniareň. Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhlásený v roku 1981. Koniareň (bývalá nemocnica, väzn …

Dopravné a športové stavby v okrese Levoča

DRAVCE. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Gotický cestný most z roku 1297. Upravovaný bol v 15.storočí. Je to kamenná oblúková jednoklenbová stavba.   SPIŠSKÉ PODHRADIE. Mýtna stanica. Národná kultúrna pamiatka Mýtna stanica s areálom vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa na ulici Štefánikova 6 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mýtna stanica. Gotická budova mýtnej stanice …

Dopravné a športové stavby v okrese Medzilaborce

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Poprad

GERLACHOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Kamenný oblúkový jednoklenbový cestný most z roku 1865. Upravovaný bol v roku 1943. Mostík cez potok sa nachádza juhovýchodne od centra obce.   LIPTOVSKÁ TEPLIČKA. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo s areálom vyhlásená v roku 1989. Stavby v štýle ľudového staviteľstva z roku 1919. Nachádza sa na severnom okraji intravilánu obce. Tvoria ju vi …

Dopravné a športové stavby v okrese Prešov

CHMEĽOV. Železničný tunel. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Železničný tunel z roku 1943. Nachádza sa v lokalite Pod Petičom.   PREŠOV. Športová hala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná stavba športovej haly (bývalého mestského klziska) z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1981 a 1992. Trojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom …

Dopravné a športové stavby v okrese Sabinov

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

TOPlist