Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Snina

OSADNÉ. Úzkokoľajka. V doline Udavy nad obcou na slovensko-poľskej štátnej hranici sa nachádza známa Bieščadská úzkokoľajka.   STAKČÍN. Cesta. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Kamenná cesta Porta Rusica z rokov 1861-1865. Úsek cesty po priesmyk Ruské sedlo. Upravovaná bola v rokoch 1939-1944 a 1945-1987. Nachádza sa v časti Ruské. …

Dopravné a športové stavby v okrese Stará Ľubovňa

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Stropkov

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Svidník

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Vranov nad Topľou

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Drevený most. Drevený, čiastočne krytý most cez rieku Topľa.   HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Hanušovský viadukt. Národná kultúrna pamiatka Súbor mostov a pamätných tabúľ vyhlásená v roku 1984. Hanušovský viadukt je vzácnou technickou pamiatkou. Patrí k najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku v strednej Európe. Jeho zvláštnosťou je oblúk. Stožiare sú vysoké 27m. Autormi sú inžinieri Lozovský a Štefanec. …

Dravce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bukovinka Dravce …

Drienica

Drienov

Drobná architektúra v okrese Bardejov

BARDEJOV. Lampový stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Gotický lampový stĺp z obdobia okolo roku 1500. Nachádza sa na ulici Jiráskova 22 v záhrade starej nemocnice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BARDEJOV. Slnečné hodiny. Na severnej fasáde bývalej radnice, dnes múzea, sa nachádzajú slnečné hodiny. Budova sa nachádza v strede Radničného námestia 48 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

TOPlist