Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešovský kraj

Poloha:  Leží v severnej časti východného Slovenska. Rozlohou je druhým najväčším krajom na Slovensku. Má najväčší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  8 972,8 km2

Počet obyvateľov:  825 022  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  91,88 ob./km2

Krajské mesto:  Prešov

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na juhu s Košickým krajom. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko, Hornádska kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina a Tatry), oblasť Lučensko-košická zníženina (celok Košická kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Slanské vrchy) a oblasť Slovenské rudohorie (celky Čierna hora a Spišsko-gemerský kras). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Východné Beskydy (celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny), Podhôľno-magurská oblasť (celky Bachureň, Levočské vrchy, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie a Šarišská vrchovina). Z Vnútorných Východných Karpát zasahuje územie kraja Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Vonkajších Východných Karpát územie kraja zasahujú oblasti Poloniny (celok Bukovské vrchy) a Nízke Beskydy (celky Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina a Ondavská vrchovina). Z Veľkej dunajskej kotliny zasahuje územie kraja oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4 m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Ondava (104,3 m) na výtoku z kraja pri obci Nižný Hrušov, celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina, okres Vranov nad Topľou.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 23 miest, 641 obcí a 1 vojenský obvod (Valaškovce, okres Humenné).

» Zaujímavosti

Chminianska Nová Ves

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bunde Chminianska Nová Ves …

Chotča

Chránené stromy v okrese Bardejov

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Humenné

DUB V HUMENNOM Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Dub sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 603cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku z pravej strany amfiteátra.   GINKO V HUMENNOM Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990 a 1997. Ginko d …

Chránené stromy v okrese Kežmarok

JAVOR V OSTURNI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997. Javor horský. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Osturňa. Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.   LIPA NA PUSTOVCI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1997. Lipa veľkolistá s výškou 34m, obvodom kmeňa 816cm, priemerom koruny 25m a vekom viac ako 500 rokov. Je chránená z prírodných, historic …

Chránené stromy v okrese Levoča

DUBY V BIJACOVCIACH Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1997. Sú to tri exempláre duba letného s výškou 16-22m, obvodom kmeňa 313-343cm, priemerom koruny 18-19m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z dendrologických, estetických, historických, krajinotvorných, kultúrnych, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Bijacovce na nádvorí kaštieľa.   BOROVICA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU Za chránený strom bola vy …

Chránené stromy v okrese Medzilaborce

TOPOĽ V OĽKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Topoľ sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 585cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z krajinárskych, vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Oľka v časti Nižná Oľka za materskou školou. …

Chránené stromy v okrese Poprad

STROMY V OBCI BATIZOVCE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1997. Sú to 4 exempláre lipy malolistej s výškou 23-28m, obvodom kmeňa 332-480cm, priemerom koruny 10-12m a vekom viac ako 200-220 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, vedeckých, krajinárskych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Batizovce okolo kostola.   LIPA V SPIŠSKOM BYSTROM Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa malolistá s výš …

Chránené stromy v okrese Prešov

ČELOVSKÝ DUB Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1997. Dub letný s výškou 24m, obvodom kmeňa 575cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 350 rokov. Je chránený z estetických, vedeckých, kultúrnych a historických dôvodov. Nachádza sa v obci Čelovce v ovocnom sade.   PREŠOVSKÝ PLATAN Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1997. Platan západný s výškou 32m, obvodom kmeňa 780cm, priemerom koruny 31m a vekom viac …

TOPlist