Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poprad

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 104,6 km2

Počet obyvateľov:  104 837  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  94,85 ob./km2

Okresné mesto:  Poprad

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhovýchode s Košickým krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Levoča a na východe a severovýchode s okresom Kežmarok.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva Fatransko-tatranská oblasť, iba z východu sem okrajovo zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a z juhovýchodu okrajovo oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa), Kozie chrbty (podcelky Dúbrava a Važecký chrbát), Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry), Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie) a Tatry (podcelky Východné Tatry a Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Spišská Magura (podcelok Repisko) a Podtatranská brázda (podcelok Ždiarska brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Spišský Štiavnik (545,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Vikartovská priekopa.

Na území okresu ležia 3 mestá a 26 obcí.

» Zaujímavosti

Batizovce

Budovy v okrese Poprad

POPRAD. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotická budova katolíckej fary z 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1638-1640, v 50.rokoch 18.storočia a v roku 1800. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 5 južne od katolíckeho kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   POPRAD. Fara. Saleziánsky dom. Národná kultú …

Bytové domy v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o bytových domoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Poprad

STROMY V OBCI BATIZOVCE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1997. Sú to 4 exempláre lipy malolistej s výškou 23-28m, obvodom kmeňa 332-480cm, priemerom koruny 10-12m a vekom viac ako 200-220 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, vedeckých, krajinárskych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Batizovce okolo kostola.   LIPA V SPIŠSKOM BYSTROM Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa malolistá s výš …

Cintoríny v okrese Poprad

GERLACHOV. Pamätný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný cintorín s hrobmi 24 padlých paradesantov z roku 1946. Bol zriadený na pamiatku letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na východnom okraji obce.   POPRAD. Cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín …

Dopravné a športové stavby v okrese Poprad

GERLACHOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Kamenný oblúkový jednoklenbový cestný most z roku 1865. Upravovaný bol v roku 1943. Mostík cez potok sa nachádza juhovýchodne od centra obce.   LIPTOVSKÁ TEPLIČKA. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo s areálom vyhlásená v roku 1989. Stavby v štýle ľudového staviteľstva z roku 1919. Nachádza sa na severnom okraji intravilánu obce. Tvoria ju vi …

Drobná architektúra v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Poprad

BATIZOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1786-1791. Upravovaný bol v roku 1867, 1928, 1950, 1954, 1956-1960, 1975-1982 a 1998. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Empírový oltár. Nachádza sa na ulici Štúrova 25 v strede obce.   GÁNOVCE Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.   GERLACHOV Evanjelický k …

TOPlist